Gemis bibliotheek in de dorpen blijft

Ook St Nicolaasschool opent schoolbibliotheek

Om financiële en organisatorische redenen werden in 2007 de bibliotheken in Odijk en Werkhoven opgeheven. Jarenlang reed er nog wel een bibliobus door Odijk en Werkhoven. Die werd twee jaar geleden ook wegbezuinigd. De inwoners zijn aangewezen op de bibliotheek in Bunnik, Houten of Zeist. In de dorpen zijn andere initiatieven, waardoor inwoners toch boeken kunnen lenen zonder het dorp uit te hoeven. In Odijk heeft De Beurthonk al heel lang een schoolbibliotheek, de Bongerd sinds vorig jaar en de St Nicolaasschool volgt binnen enkele maanden.

Volwassenen

Veel volwassenen in Odijk wenden zich ook tot het Snuffelhonk, de tweedehandswinkel waar boeken voor een habbekrats worden gekocht en vaak ook weer worden teruggebracht. In Werkhoven werd in 2011 de Boekenkast van Werkhoven officieel geopend. Een particulier initiatief in de aula van Het Kwartier, waar inwoners van Werkhoven zelf boeken kunnen brengen en halen, op basis van vertrouwen.

Met die initiatieven lijkt een groot deel van het probleem ondervangen, maar het gemis blijft, vooral onder ouderen. Zo bleek bijvoorbeeld vorige week dinsdagavond op de brainstormavond van Stichting Dorpshuis Odijk. Er werd nagedacht over mogelijke initiatieven die vanuit het dorpshuis opgepakt en uitgevoerd zouden kunnen worden. Een van de veelgenoemde ideeën was een bibliotheek, leestafel, leesclub of een Boekenkast, zoals in Werkhoven.

Scholen

Voor schoolkinderen lijkt het gemis wel opgevangen. De scholen hebben ieder een eigen oplossing bedacht. In Werkhoven is de samenwerking met De Boekenkast gezocht. In de Kinderboekenweek en op Nationale Voorleesdagen wordt er iets georganiseerd.

Christelijke basisschool Beurthonk in Odijk heeft al zo'n tien jaar een schoolbibliotheek, maar gaat sinds het wegvallen van de bus om de zes weken met een aantal kinderen op bezoek bij de bibliotheek in Bunnik. Directeur Anton van Barneveld: "Dit doen wij om leerlingen in aanraking te brengen met het gebruik en de mogelijkheden van de bibliotheek en om nog meer (nieuwe) boeken binnen onze klassen te krijgen. Het is een extra inspanning voor hulpouders, maar zij doen het graag."

Letterrijk

Bij de openbare basisschool Wereldkidz Bongerd werd in april vorig jaar een schoolbibliotheek geopend, onder de naam Letterrijk. De bibliotheek is elke morgen eventjes open, zodat kinderen hun boeken kunnen ruilen. Er werd een sponsorloop georganiseerd en van de opbrengst daarvan worden nog steeds boeken gekocht. De biebwerkgroep (bestaande uit zes ouders en twee leerkrachten) steekt er veel tijd in om de collectie te verfijnen en uit te breiden. Daarnaast gaan kinderen van de Bongerd af en toe op bezoek bij de bibliotheek in Bunnik.

Op de St Nicolaasschool wordt dit voorjaar de nieuwe schoolbibliotheek geopend. De katholieke school pakt het professioneler aan dan beide andere scholen en werkt hierbij samen met de bibliotheek van IDEA Cultuur, die regionaal de bibliotheken beheert. Er wordt een lokaal deels ingericht als bibliotheek, er wordt met een scansysteem bijgehouden welk kind welke boeken thuis heeft en de collectie wordt regelmatig door IDEA ververst. St. Nicolaasschool betaalt IDEA een bijdrage per kind voor deze samenwerking.

Leesbeleving

Gerhard Jacobs, directeur: "We willen de leesresultaten van de kinderen verbeteren en daarvoor moeten we de leesbeleving bevorderen. Daarvoor is een wisselende collectie nodig. Daarom hebben we voor deze samenwerking gekozen. In het pakket zit ook een leesconsulent, vier uur per week." De kinderen gaan nu nog af en toe naar de bibliotheek in Bunnik, maar dat is straks niet meer nodig, aldus Jacobs. (AC)