Gemeenteraad maakt geld vrij voor aanbesteding Burgje

Naar aanleiding van raadsvragen legde de wethouder uit dat de oorspronkelijke planning overeind blijft. Dit betekent dat eind van dit jaar de projectontwikkelaar bekend is die de nieuwe woonwijk mag gaan bouwen. Verder zegde Eijbersen toe dat de aanbestedingsprocedure inderdaad helder wordt gedocumenteerd en beargumenteerd. Onlangs is gebleken dat aanbestedingsdossiers van de woningbouw op Rijneiland in Odijk omissies bevatten op dit punt - vandaar dat er vanuit de gemeenteraad op dit punt is gehamerd.

Ook was de vraag of de gemeenteraad nog iets te zeggen heeft over de te hanteren criteria. Eijbersen legde uit dat de selectiecriteria (die gaan over solvabiliteit, ervaring, geschiktheid om kwaliteit te leveren) uit de 1e ronde bij het college liggen. De gunningscriteria uit de 2e ronde, die onder andere gaan over duurzaamheid - en welk gewicht zo'n aspect krijgt bij de beoordeling - zullen in juli en september door de gemeenteraadsfracties worden besproken.(KJ)