• Een voorbeeld van een willekeurig zonneveld

    Gemeente Bunnik

Gemeentelijke enquête: geef uw mening over zonnevelden

ODIJK De gemeente Bunnik moet een bijdrage leveren aan de landelijke energiedoelen en heeft de ambitie om in 2040 net zo veel duurzame energie op te wekken als er in de gemeente wordt verbruikt. Bunnik wil dus een klimaatneutrale gemeente worden. De gemeente hanteert een bovengrens van 70 hectare zonnepanelen voor 2020. Via een burgerpanel enquête kunnen inwoners meepraten.

In november 2017 heeft de gemeenteraad gevraagd om beleid te maken voor zonnevelden. Initiatiefnemers voor zonnevelden melden zich bij de gemeente, maar er bestaat nog geen beleidsvisie met voorwaarden waaraan zonnevelden moeten voldoen. Samen met onze inwoners wil de gemeente onderzoeken in welke gebieden ruimte is voor zonnevelden en waar niet. Ook wil de gemeente met inwoners spreken over de inpassingen van een zonneveld in de omgeving.

Op 19 november 2018 is er met een groep inwoners een werksessie geweest waarin met elkaar van gedachten is gewisseld over het gewenste beleid.

Inmiddels is ook het burgerpanel gestart; vul voor 16 december 2018 de enquête Zonnevelden burgerpanel in.

Samen met andere gemeenten in de regio Utrecht werkt Bunnik aan een Regionale Energie Strategie. Hierin komt te staan:

- op welke manieren duurzame stroom kan worden opgewekt, bijvoorbeeld door aardwarmte, zonne-energie, windenergie, warmte uit oppervlaktewater en/of biomassa;

- op welke plekken in de regio Utrecht deze energie wordt opgewekt.

Ga voor meer informatie naar www.zonneveldenbunnik.nl