• De wenselijkheid van zonnevelden roept enige discussie op in de gemeenteraad

Gemeentebreed plan voor zonne-energie

Kuun Jenniskens

ODIJK Tijdens het Open Huis is een presentatie gehouden van het duurzaamheidsplan 'Heel Bunnik in de Zon - daar krijgen we samen energie van'. De gemeente wil met zonne-energie het goede voorbeeld gaan geven. P21 wil hier graag een schepje bovenop doen; met een levensgrote windmolen langs de A12.

 

AANJAGEN In Bunnik wordt nog weinig energie opgewekt. Uit cijfers van 2015 blijkt dat in Bunnik 1,7% duurzaam wordt opgewekt. Dat blijft ver achter bij het landelijk gemiddelde van 4,1% en een provinciaal gemiddelde van 2,3 procent. In Bunnik blijven vooral grootverbruikers achter. Daarom zegt het college: "Om de doelstelling uit het Energieakkoord te bereiken, is grote inzet nodig. Zonne-energie biedt in Bunnik volop kansen. De tijd is naar onze mening rijp om werk te maken van de Bunnikse bijdrage op het gebied van duurzame opwek; tijd voor een gemeentebreed plan voor zonne-energie waarmee we de groei aanjagen."

ACTIES De ambitie van 'Heel Bunnik in de zon' is om van 82 Wp per inwoner nu (1/3 zonnepaneel) naar 630 Wp per inwoner (2,5 zonnepaneel) in 2020 te groeien. Dat staat voor 10 procent van de elektriciteitsbehoefte in deze gemeente. Ambtenaar Jasper Neysen legt de 8 actiepunten uit. Eén daarvan is zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Ook scholen krijgen energiescans aangeboden inclusief ondersteuning in het vervolg. Zonnepanelen worden ook overwogen op andere panden die de gemeente beheert, zoals de gemeentewerf, de burgemeesterswoning en jongerencentrum Schoudermantel.

GROOTSCHALIG Verder komt er een energie collectief dat gebruik gaat maken van de postcoderoos subsidieregeling, zij gaan op zoek naar geschikte daken. Ook al heeft het benutten van daken de voorkeur, toch wordt gezocht naar locaties voor zonnevelden - om zo grootschalige opwek mogelijk te maken. Ondernemers krijgen ondersteuning bij het opwekken van energie op bedrijfspanden. Volgens Neysen speelt Vrumona met de gedachte. Ook voor huurders moeten zonnepanelen mogelijk worden en de gemeente gaat het stimuleren bij nieuwbouw.

ZONNEVELDEN Klaas Maijer zegt namens De Liberalen volledig achter deze ambitie te staan, behalve die van de zonnevelden: "Daar hebben wij problemen mee, onze mooie groene omgeving opofferen ervaren wij als zeer nadelig." Harry Kager (CDA) ondersteunt de gemeentelijke ambitie maar ook het CDA wil terughoudend zijn met de aanleg van zonnevelden. Voor Heijmerink is het niet acceptabel dat zonnevelden zo makkelijk terzijde worden geschoven: "De situatie is te urgent om zaken te laten liggen."

WINDMOLEN Paul Heijmerink (P21) vindt de ambitie juist te laag: "Waarom zetten we hier langs de A12 niet een knal van een windmolen, net zo groot als 'de generaal' bij Medemblik. Dat zou toch prachtig zijn?" Ook breekt hij een lans voor bio-vergisting: "Met 250 koeien kun je 1250 woningen verwarmen."