• Kuun Jenniskens

Gemeente schrapt subsidie muziekschool

BUNNIK Vorige week lag er ineens een beschikking op de mat van de Bunnikse muziekschool. Hierin stond pardoes en onverwacht dat de huisvestingssubsidie van 38.629 euro per 1 januari 2020 komt te vervallen. Hierover was vooraf niet gecommuniceerd.

door Kuun Jenniskens

De beschikking dateert van 28 juni 2019. In een brief van 17 december 2018 kondigde de gemeente een evaluatie aan. De bedoeling was dit samen te doen en hiervoor zou een procesvoorstel volgen. Maar vanuit de gemeente gebeurde er helemaal niks; geen brieven, geen uitnodigingen voor gesprekken met ambtenaar of wethouders.

ZONDER GESPREK Wel nu dus vlak voor de zomervakantie een beschikking op de mat. Voorzitter van de muziekschool Rob van Warmerdam: ,,Door dit besluit te nemen kiest de gemeente voor de juridische weg. We kunnen dus niet in gesprek. Het enige wat ons rest is bezwaar maken."

SHOCK Docenten en bestuur - die gister (maandag 8 juli) bijeen zijn geroepen in de docentenkamer - verkeren in shock. De teneur van hun reacties is, dat dit toch ook op een nette manier gekund? Men begrijpt deze handelwijze niet. We moeten nu wel in actie komen, is de conclusie. Er is namelijk geen andere manier om aan geld te komen.

NIET SAMEN GEËVALUEERD De muziekschool kreeg vanaf de opening van MFA de Kersentuin (in januari 2014) voor 5 jaar subsidie. Het jaar 2019 zou een overgangsjaar worden, waarin de subsidie zou worden geëvalueerd. Om deze reden kreeg de muziekschool voor één jaar subsidie toegekend. Omdat er verder geen gesprekken volgden, hadden docenten en bestuur van de muziekschool niet in de gaten dat er een dreiging boven het hoofd zou hangen. Dat de gemeente dit besluit zonder enige vorm van overleg heeft genomen, is niet volgens afspraak en valt niet te verklaren.

De muziekschool heeft 550 leerlingen. Er zitten 18 docenten in een maatschap. Deze maatschap werd in 2005 opgericht toen de gemeente de subsidie voor het muziekonderwijs drastisch verminderde. Docenten zijn toen ontslagen en zijn vervolgens als zelfstandig ondernemers in een maatschap verder gegaan.

BETERE BEZETTING KERSENTUIN De gemeente is al een tijd bezig om het gebouw - dat 12 miljoen euro heeft gekost - beter bezet te krijgen, maar is daar weinig succesvol in. Voor de meeste gebruikers is de Kersentuin te duur. Om die reden is bijvoorbeeld recent het Cursusproject een vaste ruimte in Odijk gaan huren.

Rob van Warmerdam, die namens de muziekschool in ook in het stichtingsbestuur van de MFA zit, zegt: ,,Ook de muziekschool is voorstander van het beter benutten van het gebouw. Voor ons is de subsidie gekoppeld aan het gebruik. Zouden wij de ruimte minder gebruiken, dan hebben we ook minder subsidie nodig.” 

Volgens de redenatie van de docenten kost deze huisvestingssubsidie de gemeente geen geld. De ontvangen 38.629 euro subsidie, krijgt de gemeente als huurinkomsten één op één weer terug. Het is broekzak - vestzak. De muziekschool krijgt nog wel een facilitaire subsidie, dat gaat om een bedrag van 69.469 euro. Dat bedrag blijft overeind.

OMSTANDIGHEDEN ZIJN NIET VERANDERD De gemeente noemt ‘veranderende omstandigheden’ als reden om de subsidie in te trekken. Uit het rooster voor 2017- 2018 maakt de gemeente op dat er in de ochtenden, avonden, weekenden en vakanties ‘sprake is van ondergebruik’. Daarom zegt de gemeente de ruimtes ook voor andere activiteiten dan muziekonderwijs te willen inzetten.

Frans Franssen (coördinator van de muziekschool): ,,Dat er sprake is van structureel ondergebruik is onjuist. Ze hebben voor 1 jaar gegevens opgevraagd. Daaruit kun je geen conclusies trekken over veranderende omstandigheden. Feit is dat onze leerlingenaantallen stijgen en dat het gebruik van de lokalen almaar toeneemt.”

Het gebouw is heel specifiek voor muziekonderwijs ontworpen. Franssen: ,,Wij huren de ruimtes voor 100 procent gebruik per dag, we betalen er dus ook voor als de lokalen leeg staan. Kijk, kinderen van de basisschool kunnen pas vanaf 14:30 uur hier komen lessen, leerlingen op de middelbare school kunnen soms eerder, en we hebben volwassenen die overdag kunnen. Het is geen ‘veranderende omstandigheid’ dat wij in het algemeen de ruimtes tussen 13 en 20 uur gebruiken. Dat is altijd zo geweest.”

LOKALEN VOL INSTRUMENTEN De muzieklokalen staan vol instrumenten, die kun je niet zomaar aan andere gebruikers of voor een vergadering verhuren. ,,Dat kan alleen met lokaal 2 en 3 waar alleen een piano staat”, zegt Franssen: ,,Wij hebben de gemeente toegezegd dat ze deze ruimtes kan gebruiken voor remedial teaching. Maar daar heeft nooit iemand om gevraagd."

Het is vakantietijd, ook voor de wethouder en de gemeenteraad, die waarschijnlijk niet meer bijeen komt voordat de bezwaartermijn is verstreken - dat is al op 9 augustus. 

Hou BunniksNieuws.nl in de gaten, want politieke partijen en de wethouder worden benaderd voor een reactie.