Gemeente onderzoekt grondwaterstanden in Bunnik

BUNNIK De gemeente Bunnik laat de komende drie jaar onderzoek uitvoeren naar de grondwaterstanden in de kern Bunnik. Zij heeft daartoe besloten na meldingen van inwoners over grondwateroverlast en in sommige gevallen natte kruipruimten. Het onderzoek zal meer inzicht geven in de bodemopbouw en de grondwatersituatie. Het moet ook duidelijk maken of maatregelen nodig zijn en zo ja, of de gemeente en/of particulieren die moeten nemen.

Het onderzoek zal bestaan uit het uitvoeren van grondboringen, het plaatsen van dertien tijdelijke peilbuizen en het meten van de grondwaterstanden. Het wordt uitgevoerd door de firma Eijkelkamp Soil & Water. De peilbuizen worden in de weken 33/34 geplaatst. Op bijgevoegde kaart is aangegeven waar de dertien buizen worden geplaatst. Eerder al lieten de gemeente en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de grondwatersituatie in de kern Werkhoven onderzoeken.

Resultaten inzien

Inwoners van Bunnik kunnen vanaf medio november de resultaten van de metingen in hun wijk zelf inzien op de website van het Water Innovatie Netwerk www.winnet.nl. Winnet is het regionale samenwerkingsplatform rond afvalwaterbeheer van gemeenten uit de regio Utrecht en van HDSR. Om toegang te krijgen tot de cijfers klikt men op de homepage van de website op 'watermonitoring' en op de volgende pagina op 'gemeente Bunnik'.

Het onderzoek zal vermoedelijk eind 2019 zijn afgerond. Dan zal ook duidelijk zijn of er maatregelen kunnen en moeten worden genomen en wie daar eventueel verantwoordelijk voor is. In de Waterwet is vastgelegd bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor hemel- en grondwater op particulier en openbaar gebied.

Klimaatadaptatie

Wethouder Rob Zakee: "Wij nemen geluiden vanuit de bevolking van Bunnik serieus. Daarom laten we dit onderzoek instellen, zoals we eerder ook in Werkhoven hebben gedaan. Verder vind ik het ook belangrijk dat de gemeente met het oog op de klimaatproblematiek een goed beeld heeft van de grondwatersituatie. Wateroverlast gaat in heel Nederland steeds vaker een rol spelen. Daar bereiden we ons op voor. Bunnik is niet voor niets partner in het regionale actieprogramma klimaatadaptatie."