• Gemeentehuis Bunnik.

    Louis van Oort

Gemeente Bunnik zoekt een 'bouwer'

BUNNIK 'De gemeente Bunnik zoekt een nieuwe burgemeester. Iemand met bijzondere kwaliteiten die passen bij een bijzondere gemeente zoals Bunnik. Bunnik zoekt een burgemeester die wil bouwen aan de samenleving en die goede relaties in de regio opbouwt. Een burgemeester die het bestuur, de gemeentelijke organisatie en de lokale democratie verder versterkt. Iemand die actief afstapt op mensen en organisaties, die persoonlijk betrokken is zonder zijn positie uit het oog te verliezen.'

Dat staat in de profielschets Bunnik zoekt 'een bouwer' die de gemeenteraad op 19 april in aanwezigheid van de commissaris van de Koning in de Provincie Utrecht, Willibrord van Beek, heeft vastgesteld. Vanaf vandaag is de vacature opengesteld in de Staatscourant. Reageren kan tot 4 juni.

De commissaris van de Koning ontvangt vervolgens alle sollicitatiebrieven. Hij maakt een selectie en overlegt daarover met de vertrouwenscommissie.

Eind 2018 nieuwe burgemeester De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten en stelt een aanbeveling van twee kandidaten op. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast die naar de minister van Binnenlandse Zaken wordt gestuurd. De minister spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Naar verwachting vindt eind 2018 tijdens een openbare vergadering van de raad de beëdiging en installatie plaats.

Meer informatie is te vinden op www.bunnik.nl/de-nieuwe-burgemeester