• Gemeente Bunnik

Gemeente Bunnik helpt Sint Maarten

BUNNIK Het college van b & w van de gemeente Bunnik geeft € 15.211,- aan het Rode Kruis voor hulp aan het door orkaan Irma zwaar getroffen Sint Maarten en de twee bijzondere gemeenten Sint Eustatius en Saba. Dat komt neer op 1 euro per inwoner van de gemeente.

Het college geeft daarmee gehoor aan de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de Caraïbische eilanden te helpen. De verwoestingen op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zijn volgens het college zo groot dat een gemeentelijke donatie op zijn plaats is. Sint Maarten is sinds 2010 een apart land binnen het koninkrijk der Nederlanden. Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere Nederlandse gemeenten.

Burgemeester en wethouders spreken meteen ook de hoop uit dat inwoners en ondernemers van de drie kernen van de gemeente, te weten Bunnik, Odijk en Werkhoven, hun voorbeeld zullen volgen en ook zullen geven op giro 5125 .

De VNG heeft met het Rode Kruis afgesproken dat de helft van het geld dat gemeenten doneren, wordt gebruikt voor noodhulp. De andere helft wordt ingezet voor structurele wederopbouw op de eilanden. Daarbij kan gedacht

worden aan herhuisvesting, haven- en gebiedsontwikkeling, afvalverwerking en watermanagement, maar ook aan de bouw van kinderspeelplaatsen.