• Een trein raast door de Bunnikse Groeneweg

    Kuun Jenniskens

Geluidsniveau spoor te hoog, daarom enquête over geluidsschermen

Kuun Jenniskens

BUNNIK Uit onderzoek van Prorail blijkt dat treinverkeer voor 107 woningen in de kern Bunnik de wettelijke normen overschrijdt. In principe vraagt dit om maatregelen, zoals geluidsschermen van 2 tot 5 meter hoog. Of de regering hier uiteindelijk geld voor heeft, is nog maar de vraag.

In de wet zijn grenzen gesteld aan geluidsoverlast veroorzaakt door treinverkeer. Spoorbeheerder ProRail heeft landelijk een onderzoek gedaan naar dit lawaai. In Bunnik blijken 107 woningen met teveel spoorlawaai te kampen te hebben. Omdat geluidsschermen een grote impact voor inwoners hebben, laat de gemeente momenteel een Landschappelijke en Stedenbouwkundige Verkenning uitvoeren. Ook bewoners worden via een enquête om hun mening gevraagd. Vervolgens wil het college medio november een besluit nemen.

In Bunnik ligt het zwaartepunt van de geluidsoverlast aan de Groeneweg. Hier staan 92 woningen in het gebied met een te hoge geluidnorm. Het idee is om hier schermen van 4 tot 5 meter hoog te plaatsen.

Aan de Achterdijk hebben 4 woningen last, daar zouden schermen van 1-2 m hoog met raildempers kunnen volstaan. Aan de Schoudermantel zitten 7 woningen in de normoverschrijding - hier denkt Prorail aan schermen van 3 meter hoog met raildempers. Hetzelfde geldt voor de Stationsweg. Aan de Koningslaan is voor 2 woningen een scherm van 2 meter nodig. De Koningin Emmastraat kan voor 1 woning met een raildemper volstaan.

Het Bunniks Nieuws ging op de Groeneweg polshoogte nemen. Een vrouw van 25 jaar, die haar hele leven op de Groeneweg woont, zegt niks van de treinen te merken. "Je went eraan, ik hoor ze niet eens. Dus voor mij hoeven de schermen niet."

Een jonge vrouw met drie kleine koters helpt haar kinderen van de glijbaan op het speelterreintje. Zij woont een paar straten verderop, dus vindt dat ze niet echt een mening mag hebben: "Maar ik kan wel zeggen dat mijn kinderen het heel erg leuk vinden om treinen voorbij te zien komen. Mochten er schermen komen, moet er natuurlijk wel groen tegenaan."

Dat is ook de mening van een man die bij dit speelterrein woont: "Ik woon hier 14 jaar en ik heb geen last van het geluid of de treinen. Dus voor mij hoeft het niet. Als er schermen komen, dan moet er natuurlijk wel groen tegenaan. Ik zit echt niet te wachten op een betonnen muur."

De gemeente Bunnik kan zelf niet over deze plannen beslissen. Het enige wat ze kan doen, is een reactie geven. Die moet voor 1 december binnen zijn. Vervolgens gaat Prorail het nader bestuderen en voor 31 december 2020 bij het ministerie aangeven waar zij het railverkeerlawaai wil aanpakken.

Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat ProRail rekening houdt met de wensen van omwonenden, is er een korte enquête opgesteld met vragen over het lawaai en de eventuele maatregelen.

De enquête kan tot 21 oktober digitaal worden ingevuld via www.bunnik.nl . Wie de vragenlijst liever schriftelijk ontvangt, kan bellen met de gemeente: 030-6594848.