Geen waarde

De gemeentewoordvoerder legt uit dat 'de lichte glooiing in het bestemmingsplan' geen landschappelijke of archeologische waarde heeft. Ook zijn bij onze gemeente, voor zover wij nu kunnen nagaan, geen andere bijzondere bepalingen of regelingen daarover bekend." Over het 'waarom' merkt de gemeente op: "Het perceel, waarin de lichte glooiing lag, heeft de bestemming groen. Er stonden bomen, maar die zijn gekapt omdat ze in slechte staat verkeerden. Ze zijn vervangen door jonge bomen. Het terrein is daarna meer gelijkmatig gemaakt zodat het goed onderhouden kan worden." (KJ)