• Lucas en Annelies aan de Koningslaan die, als het aan de buurt ligt, 60 kilometer wordt

    Kuun Jenniskens

Geen tractoren op ventweg; verlaag snelheid op de Koningslaan

Kuun Jenniskens

BUNNIK Bewoners zijn bezorgd over de veiligheid van fietsers, wandelaars en spelende kinderen op de ventweg langs de Koningslaan N411. Vanwege de kranen en graafmachines die met grote snelheden naar de stad rijden. Heikel punt omdat dit grote materieel mengt met het fietsverkeer. Actiegroep 'Koningsweg N411 veilig' doet om die reden een dringend beroep op de provincie Utrecht om de snelheid op de N411 terug te brengen van 80 naar 60 kilometer per uur. Dan kunnen tractoren, kranen en graafmachines op de hoofdrijbaan rijden - en wordt de ventweg veiliger voor langzaam verkeer en spelende kinderen.

 

HANDTEKENINGEN Annelies en Lucas wonen sinds 2 jaar op Koningslaan 34, samen met de directe buren zijn zij nog net inwoners van de gemeente Bunnik. De rest van de actiegroep 'Koningsweg N411 Veilig' woont in Utrecht. Sinds maart hebben ze zich verenigd. Tijdens een bijeenkomst op 6 juli presenteerde de provincie het definitieve inrichtingsplan van de aanpassingen die aan de N411 zullen worden uitgevoerd aan de buurt. Die avond bleek dat het plan nog zoveel heikele punten voor bewoners van de ventweg bevat, dat ze besloten in actie te komen. In één avond haalden ze aan de ventweg tussen Vechten en de Mereveldseweg 52 handtekeningen op.

 

SNELHEID OMLAAG Het idee van de actiegroep is dat tractorcombinaties ook prima op de Provincialeweg kunnen rijden. De provincie Utrecht legde hun tijdens de bijeenkomst van 2 weken geleden uit dat dit niet mogelijk is. Vanwege het 80 kilometer regime mag er geen landbouwverkeer op de weg. Annelies Vermeulen: "De provincie zei ons dat de snelheid niet omlaag kan omdat er 10.000 auto's per dag over de weg rijden. Voor een 60 kilometer regime zouden dat er ongeveer 6000 moeten zijn. Wij kunnen hier wel redelijke argumenten tegenin brengen."

Dat zit zo. "Op het Bunnikse stuk van de Provincialeweg is de snelheid al 60 kilometer" zegt Annelies. "Vanaf het stoplicht bij Vechten mag er over een lengte van 1800 meter tot aan Merelveld, 80 kilometer worden gereden. Op een klein stukje, dat van stoplicht tot stoplicht loopt. Levert dat nou zo'n tijdwinst voor mensen op? Het zaait eerder de nodige verwarring. In Utrecht moet er ineens weer 50 worden gereden."

ONVEILIG "Iets verderop spelen kinderen samen op de ventweg", zegt Annelies. "Ze spelen er terwijl de trekkers voorbij rijden. Ik voel me op de fiets zelf ook niet prettig als een graafmachine voorbij komt en ik moet de berm in. Er rijden heel veel fietsers - forenzen, schoolkinderen, en recreatieve fietsers - over de ventweg. Samen met die grote tractoren is dat een kwetsbare combinatie. Op zich is de provincie goed bezig met veiligheid. Onze ventweg wordt een fietsstraat met 30 kilometer en dat zien we als een mooi begin. Maar zolang het landbouwverkeer hier blijft rijden, wordt het probleem niet opgelost."

 

HOOP Het definitieve inrichtingsplan is nog niet goedgekeurd door de provincie. Dat staat voor komend najaar op de agenda. Dit geeft misschien nog wat ruimte voor bijstelling, hopen de actievoerders. Vandaar dat de buurt in actie is gekomen. De pers is benaderd. Provinciale Staten kreeg een brief. In de berm komen grote spandoeken met de tekst 'tractoren weg van de ventweg'. Annelies: "We hebben ook een digitale handtekeningenactie voor de forensen en schoolkinderen die voorbij fietsen. Deze willen we op 29 augustus aan PS aanbieden."

 

AVONDSPITS Het is niet het lokale landbouwverkeer dat de overlast geeft. Lucas: "Die houden wel rekening met het langzaam verkeer. Het zijn vooral de graafmachines en zandwagens, die in hard tempo met enorme shovels voorbij komen. Mocht een chauffeur een kleine stuurfout maken, dan rijdt ie zo vier kinderen aan." Dit doorgaande verkeer, op weg naar bouwprojecten in Utrecht, komt vanaf 5:30 uur tot 7:30 uur over de ventweg. "Toch is dat niet het ergste moment want dan zijn er nog weinig fietsers onderweg. Tussen 16 en 17: 30 uur is het het meest gevaarlijk. Dan zijn de forensen en schoolkinderen op weg." De online petitie staat op http://www.petities24.com/n411veilig .