Geen geld voor museum

ODIJK Het Bunnik Aan Zet Fonds heeft een aanvraag van het Waterliniemuseum voor een kinderexpositie afgewezen.

Agnes Corbeij

Het museum wil voor jongere bezoekers een expositie maken rond het populaire kinderboek De Waanzinnige Boomhut. De expositie is bedoeld om kinderen aan te zetten om zelf te lezen, te schrijven en een doe-circuit buiten op het fort te ondernemen. Het Waterliniemuseum van Fort bij Vechten wil een aantrekkelijke plek worden waar diverse doelgroepen terug willen komen.

Het Bunnik Aan Zet Fonds is opgericht als aanjaagfonds van nieuwe initiatieven vanuit de samenleving. De selectiecommissie van dit fonds heeft geconcludeerd dat de plannen van het museum onvoldoende gezien kunnen worden als lokaal burgerinitiatief en niet per se bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale overheidsparticipatie. Waar het museum om vraagt is volgens het fonds een investeringsbudget.

Het advies van de commissie is bindend en het college neemt dit over.