• Wethouder Jorrit Eijbersen deelt gebak uit

    Kuun Jenniskens

Gebak tijdens raadsvergadering

ODIJK Tijdens de raadsvergadering deelde het college gebak uit, dit gebeurde voordat de gemeenteraad het over de gemeentelijke financiën van volgend jaar ging hebben. Wethouder Erika Spil (P21) kondigde het aan: ,,We hebben vanavond een traktatie. Omdat het de laatste vergaderavond voor het zomerreces is, maar ook de eerste raadsavond van een nieuwe collegeperiode van vier jaar." Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) deelde vervolgens gebak uit aan de raadsleden.

Kuun Jenniskens

Hierna werd de Kaderbrief besproken. Omdat het college pas net is aangetreden, staat hier nog niet veel in. Pas bij de Begrotingsbehandeling in november wordt duidelijk wat het nieuwe college wil gaan doen.

Wat zeker is, is dat er een rem moet komen op de Algemene Reserves - dat is de spaarpot van de gemeente. Deze daalt komend jaar van 11 naar 8 miljoen. Dit betekent een daling van 30 procent. Om daar paal en perk aan te stellen komen er afspraken hoeveel deze spaarpot jaarlijks mag inkrimpen. Financieel wethouder Spil gaat hier een voorstel voor maken.