Extra mogelijkheid voor aanvragen LEADER subsidie

REGIO Het Europese programma LEADER Utrecht-Oost biedt aanvragers een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen: er is een extra deadline toegevoegd om projecten in te dienen. Deze deadline is 15 juli 2019. Via LEADER is subsidie beschikbaar voor vernieuwende projecten op het platteland in de Kromme Rijnstreek, Heuvelrug en Vallei. Voor mensen die willen nagaan of hun initiatief in aanmerking komt voor subsidie, worden er op 23 en 27 mei a.s. inloopbijeenkomsten georganiseerd.

LEADER legt verbindingen tussen stad en platteland rond de thema's voedsel, educatie of recreatie. Dus heeft u een idee dat er voor zorgt dat meer mensen in de stad streekproducten gaan kopen? Of een leuke manier om stedelingen uit te dagen om op het platteland te gaan recreëren? Meld dit dan bij LEADER! Ook voor innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie of zorg voor elkaar (leefbaarheid op het platteland) kan ondersteuning worden gevraagd. Het gaat hierbij om projecten vóór en dóór de regio. Het is dus belangrijk dat er vanuit het gebied draagvlak is voor het project (bottom-up).

Meer informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en aanvraagprocedure is te vinden op de website www.o-gen.nl/leader. Hier staan ook de andere deadlines vermeld waarop subsidie kan worden ingediend. LEADER subsidie kan nog tot eind 2020 worden aangevraagd, zolang er budget beschikbaar is.

Mensen met ideeën of plannen kunnen zich melden bij de LEADER coördinator. Deze kan inschatten of een project in aanmerking komt voor subsidie en uitleg geven over de aanvraagprocedure. Dit kan tijdens de twee inloopbijeenkomsten:

donderdagavond 23 mei tussen 20.00 en 22.00 uur bij Groot Zandbrink, Postweg 2 in Leusden

maandagmiddag 27 mei tussen 15.00 en 17.00 uur in Gemeentehuis Bunnik, Singelpark 1 in Odijk.

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de coördinatoren. Voor de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug kan men terecht bij Maike van der Maat, te bereiken via telefoon 06-2328 5225 of email maike@consultopmaat.nl. Voor de Gelderse Vallei/Utrecht Oost is Hans Veurink contactpersoon, te bereiken via telefoon 06-5370 1000 of email info@valleihorstee.nl.