• Rob Mastenbroek architecten

Extra bouwlaag woningen en gezondheidscentrum scholeneiland Bunnik

Kuun Jenniskens

BUNNIK Nieuwe plannen voor het scholeneiland in Bunnik; in het noordelijk bouwdeel komen de zorgeenheden en (zorg)woningen en in het zuidelijk bouwdeel wordt een nieuw Gezondheidscentrum gebouwd. Het nieuwe plan is groter dan het vorige plan. Beide gebouwen krijgen een derde bouwlaag en er is meer ruimte nodig voor parkeerplaatsen.  Eerst even terug in de geschiedenis. In maart 2015 zijn een aantal alternatieve plannen voor het scholeneiland gepresenteerd. Dit was nodig omdat de kopers Mitros en Zorgspectrum zich terugtrokken omdat zij de financiering niet rond kregen.

 

 

ZORG EN GEZONDHEID Lekstede Wonen en Quarijn hebben het plan voor zorgeenheden voor dementerenden en (zorg)woningen inmiddels samen verder uitgewerkt. Lekstede maakt het gebouw en Quarijn (Bunninchem) huurt 14 zorgeenheden van Lekstede. De 16 woningen in het complex kunnen eveneens rechtstreeks aan Quarijn verhuurd worden, maar ook aan huurders die zelf hun zorg inkopen. Lekstede zorgt ervoor dat de woningen als sociale huurwoning verhuurd worden. De initiatiefnemer voor het Gezondheidscentrum, de heer Bots, is verder gegaan met het Gezondheidscentrum.

GROTER De gemeente zegt in haar Discussienota dat het oude en nieuwe plan op twee belangrijke punten afwijken. Dat is lastig vanwege de verwachtingen die in de buurt zijn gewekt. Het oude plan ging uit van 24 zorgeenheden en 16 woningen. De nieuwe plan is groter omdat het naast 14 zorgeenheden en 16 woningen, ook nog een Gezondheidscentrum bevat.

EXRTA BOUWLAAG De twee nieuwe gebouwen zijn wel binnen de kaders van het bestemmingsplan (bouwvlak en bouwhoogte) te realiseren. Het oude plan van Mitros en Zorgspectrum ging uit van 2 lagen met een kap, waarbij deze kap alleen architectonische waarde had. In het nieuwe plan wordt zowel bij de (zorg)woningen, als bij het Gezondheidscentrum de kap als 3e bouwlaag gebruikt. Echt als gebruiks-en verblijfsruimte. Dat vraagt om een binnenplanse afwijking. Om te voorkomen dat de gebouwen te massaal worden zal deze derde bouwlaag wat terugspringen.

PARKEREN Ook op het punt van parkeren liggen er verschillen. Door het toevoegen van een Gezondheidscentrum vraagt het nieuwe plan om meer parkeerplaatsen in de openbare ruimte. De ruimte tussen de nieuwe gebouwen en de Laan van Broekhuizen wordt hiervoor benut. Daarnaast wordt de oostelijke zijde van de Laan van Broekhuizen voor langsparkeren gebruikt. Het voetpad met de bomen erlangs blijft gehandhaafd.

OPEN HUIS Maandagavond 24 oktober was er een Informatieavond. Op donderdag 27 oktober om 21 uur wordt het plan besproken tijdens het Open Huis. Bewoners kunnen hier inspreken.