• Het informatiebord dat tijdens de werkzaamheden in het centrum stond

    Kuun Jenniskens

Evaluatie aanpassingen winkelcentrum Bunnik

ODIJK De gemeente evalueert momenteel de aanpassingen in het winkelcentrum in Bunnik. Dat kan met een online enquête, maar ook op maandag 24 september tijdens een inloopbijeenkomst.

Kuun Jenniskens

In het voorjaar heeft de gemeente een aantal zaken aangepakt op Het Slot en de Van Hardenbroeklaan. Het uitvoeringsplan was samen met bewoners en de winkeliers gemaakt. Nu fase 1 is afgerond, wil de gemeente pas aan fase 2 beginnen als het werk is geëvalueerd.

Op www.bunnik.nl staat nog tot 17 september een enquête online.

Op maandag 24 september is er een informatieavond over de uitkomst van de online evaluatie en de aanpassingen aan de Dorpsstraat. U bent welkom vanaf 19:30 uur, aanvang 19:45 uur. Locatie de Witte Huisjes, Kerkpad 3 in Bunnik. Aanmelden is niet nodig.