• Sarah uit Overvecht met haar assistentiehond Flo

  Richard Thoolen
 • Mirjam Dijks uit Zwolle met haar assistentiehond Lindy

  Richard Thoolen
 • Lucienne de Haan met zoon Teun droeg de vlag van Limburg. Hond Bodi had een dagje vrij.

  Richard Thoolen
 • Anita Korff de Gidts met hond Butler uit Wijk bij Duurstede voerde samen met Helma Verhoeven de laatste etappe aan.

  Richard Thoolen
 • Nog even rustig in het zonnetje zitten voor de laatste etappe van start gaat.

  Richard Thoolen
 • Marleen droeg de vlag van Brabant en zong uit volle borst: "Ons Brabant is het mooist!"

  Richard Thoolen
 • Noah met assistentiehond Bliss genoot van de mooie route.

  Richard Thoolen
 • Deze assistentiehond wilde ook wel even de provincievlag dragen.

  Richard Thoolen
 • Ook liep er een blindengeleidehond mee in de stoet.

  Richard Thoolen
 • Een feestelijk onthaal bij de steenfabriek te Wijk bij Duurstede, het eindpunt van de estafette.

  Richard Thoolen
 • Butler draagt hier het estafettelampje dat door alle deelnemende honden een stuk is gedragen.

  Richard Thoolen
 • Erika Bulters heeft een toespraak van vier kantjes geschreven.

  Richard Thoolen
 • Ze zijn inderdaad heel lief, maar je mag assistentiehonden niet aaien.

  Richard Thoolen
 • Erika Bulters en Joop Mekke toasten op de geslaagde estafette.

  Richard Thoolen
 • Annick uit Eindhoven met haar assistentiehond Nova

  Richard Thoolen

Estafette voor hulphonden

WIJK BIJ DUURSTEDE Bultersmekke Assistance Dogs heeft in samenwerking met Helma Verhoeven een bewustwordingscampagne uitgevoerd om te bewerkstelligen dat er meer begrip komt voor mensen met een hulphond. Hiertoe werd een 9-daagse estafette georganiseerd die door alle provincies van Nederland trok. Zaterdag 12 mei was de start van de estafette in Zuid-Holland waar Kamerlid Vera Bergkamp op het plein voor de Tweede Kamer de opening verzorgde. Daarna trok de stoet van mensen met een hulphond en sympathisanten door het land en kwam afgelopen zondag aan in de provincie Utrecht. Met een grande finale bij de steenfabriek te Wijk bij Duurstede werd de estafette afgerond.

Richard Thoolen

TYPES De meeste mensen denken bij hulphond aan de blindengeleidehond die een niet- of slechtziende mens vergezelt en hem/haar naar de plaats van bestemming brengt. In de praktijk blijken echter ook veel mensen met andere beperkingen baat te hebben bij een assistentiehond. Stichting "De Hond Kan De Was Doen" onderkent diverse types. Sommige type honden helpen met zaken uit het dagelijkse leven, andere zijn een onmisbare steun voor mensen met psychische aandoeningen. Weer andere geven signalen af en helpen mensen met doofheid, epilepsie of diabetes. Kortom: een scala van honden die onmisbaar zijn voor hun baasje en een cruciale rol vervullen in hun leven.

NODIG Maar waarom is er meer begrip nodig? Helma Verhoeven is medeorganisator van de estafette en geeft toelichting: "Nog te vaak worden assistentiehonden, en dus ook hun baasjes, geweerd in openbare ruimtes als bijvoorbeeld winkels, bioscopen, hotels, restaurants en ziekenhuizen. Ik maak dat zelf helaas nog vaak mee. Aan mij is niet te zien dat ik ernstig ziek ben. Ik zit niet in een rolstoel en loop niet met een stok. Nog te vaak wordt mij de toegang ontzegd of wil men mij verplichten om Banios (naam van haar hond) buiten te laten. Maar ik heb haar echt nodig in verband met mijn ziekte. En met mij zijn er heel veel andere mensen die niet zonder hun hond kunnen. En voor al deze mensen houden we deze estafette."

EENHEID Een assistentiehond is niet zomaar een hond, maar is in feite een hond in functie. Hij is wel opgevoed en verricht specifieke taken. Hij is afgestemd op zijn baasje en focust op zijn/haar gesteldheid en behoeftes. Hij ziet er weliswaar uit als een hond, maar is eigenlijk een verlengstuk van de persoon die hij begeleidt. In 2016 is er in een algemeen geldend VN-verdrag vastgelegd dat assistente honden slechts in uitzonderlijke situaties geweerd mogen worden. In de praktijk blijkt dat nog bijna niemand bekend is met dit verdrag en er zich dus ook niet aan houdt. "Dat moet veranderen!" aldus Helma. "Ik heb het mijn levensmissie gemaakt dat mensen met een assistentiehond volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving."

TEAMS Er liepen ruim 100 mensen mee in de laatste etappe van de estafette, waaronder Sarah uit Overvecht met haar hond Flo, Annick uit Eindhoven met hond Nova, Mirjam Dijks uit Zwolle met hond Lindy, Jeannette Noordzij uit Enschede met hond Beertje, Noah uit Almere met hond Bliss en Lucienne de Haan uit Limburg met hond Bodi. Allen prachtige mensen voor wie hun hond onmisbaar is. Onder luid applaus bereikte de estafette de steenfabriek te Wijk bij Duurstede waar zij feestelijk onthaald werden door Erika Bulters. Erika is mede organisator van de estafette en is precies tien jaar geleden samen met Joop Mekke een bedrijf gestart voor het opleiden van assistentiehonden. Erika: "Er is grote behoefte aan assistentiehonden en wij trainen/coachen teams bestaande uit mens met hond. Ieder team is uniek en vraagt om een persoonlijke aanpak. Het is fantastisch dat zoveel teams hebben deelgenomen aan deze estafette en zich hebben laten zien. Als ze nu niet meer geweigerd worden is de missie geslaagd!