Er is hoop voor Het Burgje

Middeleeuwse resten in de bodem maken sloop niet per se goedkoopste optie

Het officiële standpunt van de gemeente is dat het nog onzeker is of het gebouw behouden blijft of gesloopt wordt. Een woordvoerder: "Beide mogelijkheden worden meegenomen in de zogenaamde gunningscriteria voor de aanbesteding. Deze worden besproken en in september besloten in de raad. Pas dan is zeker welk belang er wordt gehecht aan de boerderij."

Het Burgje is jarenlang niet goed onderhouden en delen van de boerderij zijn zelfs afgesloten door de anti-kraak beheerder, voor de veiligheid. Sinds 2012 ligt er een blauw zeil op een deel van het dak ter bescherming van de houtkonstruktie. Om Het Burgje te behouden, zal een flinke investering nodig zijn. Het is de vraag of een ontwikkelaar dat ziet zitten. De laatste eigenaar Herman Mocking is bang dat ontwikkelaars de kosten te hoog zullen vinden.

Vondsten

Toch is niet gezegd dat slopen van Het Burgje financieel de meest aantrekkelijke optie is. In 2009 en 2010 liet de gemeente archeologisch onderzoek uitvoeren door het gespecialiseerde onderzoeksbureau Vestigia uit Amersfoort. Daaruit komt duidelijk naar voren dat niet alleen de boerderij, maar ook in de grond onder en om de boerderij heen bijzondere vondsten gedaan kunnen worden. De kans bestaat dat er onder Het Brugje resten gevonden kunnen worden van de middeleeuwse hofstede Terborch. Vanuit hier zouden de eerste ontginningen van Odijk gerealiseerd zijn.

Ook heeft Vestigia in de directe omgeving resten gevonden van Romeinse crematiegraven. Dat zou er zelfs op kunnen wijzen dat de Romeinse limes - handelsweg - hierlangs gelopen heeft, aldus de onderzoekers. Op de bijgevoegde kaarten in het onderzoeksrapport laten de onderzoekers zelfs een van de mogelijke routes vlak voor de boerderij langs lopen. Mocht er toch besloten worden tot sloop, dan is verder archeologisch onderzoek nodig. Als er dan iets van grote waarde gevonden wordt, kan dat enorme vertraging opleveren. Dat is voor een ontwikkelaar ook geen mooi vooruitzicht.

Klankbord

Los van het officiële antwoord van de gemeente is er in de wandelgangen al veel meer duidelijkheid over de richting die deze discussie op zal gaan. Er bestaat al een aantal jaren een klankbordgroep. Daarin zitten omwonenden en Odijkers met kennis van zaken. Hun mening is belangrijk voor de wethouder en de raad. De klankbordgroep is heel duidelijk en wil dat Het Burgje blijft bestaan en dat die voorwaarde meegenomen wordt in het aanbestedingsproces.

Ook wethouder Rob Zakee klinkt positief over behoud van de boerderij. "We willen met de wijk aansluiten op de vraag. Het is aan de ontwikkelaar of het Burgje blijft staan of niet, maar ik kan me voorstellen dat het een mooi icoon van de wijk wordt. Het kan ook prijsverhogend werken. Het doel is om een kwalitatief goede wijk te bouwen. Daar past dit prima bij."

Lijst

Een andere reden om niet voor sloop te kiezen, is dat veel Odijkers waarde hechten aan de boerderij en bezwaar zeggen te gaan maken mocht het tot sloop komen. Peter de Wit uit Odijk is een van hen. Hij zat van in de monumentencommissie van de gemeente Bunnik en was een van de mensen die ervoor zorgden dat Het Burgje op de gemeentelijke monumentenlijst kwam. De Wit: "Om Het Burgje weer van die lijst af te krijgen om te kunnen slopen, moet een procedure van zeker een half jaar gevolgd worden." Mocht het toch tot sloop komen, dan is De Wit een van de bezwaarmakers. "We hebben weinig van dergelijke bijzondere historische gebouwen. Als dit college, dat juist een hoge pet op heeft van cultuurhistorie, dit zou willen slopen, zou dat wel de omgekeerde wereld zijn."

De gemeenteraad vergadert op 9 juli over dit onderwerp in het Open Huis. Hierbij is inspreken mogelijk. Tijdens de gemeenteraad op 10 september wordt de beslissing genomen over de gunningscriteria van de aanbesteding. Ook die vergadering is openbaar toegankelijk. (AC)