• Het team dat het schoolplein onder handen gaat nemen.

    Richard Thoolen
  • Minder steen en beton en meer groen is de doelstelling.

    Richard Thoolen

Enthousiasme en ambitie

WERKHOVEN Na de brainstormsessie van het project Groen aan de Buurt van 3 oktober was het dinsdag tijd om concrete plannen te maken. Inwoners van Werkhoven  kwamen bijeen in de Delteykschool om de projecten te kiezen die per direct  in uitvoering genomen zullen worden. 

Richard Thoolen

5 PROJECTEN De avond werd begeleid door Charlotte Robben van het  IVN. Namens de gemeente Bunnik nam groenbeheerder Judith van Putten deel. 24 Werkhovenaren bespraken onder het genot van een kopje koffie of thee de meer dan 40 ingebrachte ideeën. Deze werden geprioriteerd en uiteindelijk werden er 5 gekozen om verder uitgewerkt te worden in projecten.  Ieder project heeft een budget gekregen en een coördinator die samen met zijn/haar team een projectplan gaat opstellen. In dit plan wordt uitgewerkt wat er precies gedaan zal gaan worden,  wanneer en waar dat plaats zal vinden, welke mensen en materialen er nodig zijn en wat de bijkomende kosten zullen zijn. Het werd al snel duidelijk dat het ter beschikking gestelde budget voor de meeste projecten ontoereikend zal zijn. Het budget kan echter verhoogd worden door extra vouchers aan te vragen en een beroep te doen op een aantal fondsen die groen, natuur of duurzaamheid als doelstelling hebben. Het project Groen aan de Buurt onderkent er inmiddels meer dan 20 die aangeschreven kunnen worden. Ook crowdfunding behoort tot de mogelijkheden.

 

WAT WORDT ER GEDAAN Het eerste project dat uitgevoerd gaat worden heeft Imari de Haan als coördinator en heeft als doel om een wandelroute 'rondom Werkhoven'  te realiseren. Een ambitieus plan dat gefaseerd plaats zal gaan vinden met de focus op verbeteren en verbinden van bestaande paden. 

 

Het tweede project beoogt een speelbos voor de jeugd op te zetten waar gezwommen, geklommen en plezier gemaakt kan worden. Idee is om een weiland om te turnen tot een stuk wilde natuur en daar speelfaciliteiten in aan te leggen als bijvoorbeeld een zwemvijver, een strandje of een heuvel. Hiervoor heeft Jan Paul de Beer de coördinatie op zich genomen.

 

Het derde project wordt gecoördineerd door Sonny Verboeket en beoogt het schoolplein van de Delteykschool te vergroenen en te voorzien van meer natuurlijke speelmogelijkheden. Onderkent wordt dat er voor het huidige schoolplein veel zand gestort is en dat dit minder geschikte grond is voor het aanplanten van bomen, struiken of bloemen. Ter inspiratie wordt gekeken naar Scholeneiland Bunnik

Project vier heeft de groenstrook tussen Klein Zonsbeek en de molen in het  vizier. Om dit verder te kunnen ontwikkelen is tevens overleg nodig met de eigenaresse van de grond. Jan Sadee heeft de trekkersrol op zich genomen.

 

Het vijfde project heeft Tinja Verkleij als aanspreekpunt en richt zich op het verfraaien van het aanzicht op vele plekken in en rondom Werkhoven. Hierbij kan men denken aan bloemperken in plaats van gras en meer bomen en bosjes langs bermen. Tinja en haar team hebben al diverse locaties geïdentificeerd die voor verbetering in aanmerking komen. Het leuke van dit project is dat niet alles tegelijk hoeft te gebeuren, maar dat je voor iedere locatie apart kunt plannen en uitvoeren.