• De helft van deze elzen gaan in het voorjaar 'voor de bijl'

    Agnes Corbeij

Elzenkap Pad door Dalenoord; een gemeentelijke boom kan 40 jaar mee

ODIJK Half december stelde B&W een Beheerplan vast voor het Pad door Dalenoord. De gemeente zegt hierover: ,,Dit park heeft groene uitstraling door de aanwezigheid van veel grote, volwassen elzen. Deze bomen zijn nu gezond en veilig. Omdat 75 procent van de bomen uit elzen van 40 jaar oud bestaan, is de verwachting dat over 10 tot 20 jaar alle elzen gekapt moeten worden. Dit komt omdat elzen op hogere leeftijd snel aftakelen en onveilig worden. Daarom wordt voorgesteld om nu te starten met het stapsgewijs vervangen van de bomen. Dit zorgt ervoor dat het park groen en veilig blijft.”

Kuun Jenniskens

LEVENSDUUR ‘t Groentje legt bij de gemeente neer dat elzen een levensduur hebben van 80 tot 160 jaar. Een gemeentewoordvoerder zegt dat de gemeente bomen geen natuurlijke dood kan laten sterven: ,,Dat kan niet in een park vanwege de veiligheid. In een bos is het geen probleem als er eens een tak afbreekt. Langs een wandelpad wel.”

De gemeentewoordvoerder zegt dat een gemeentelijke boom, ongeacht de soort, een levensduur van 40 jaar heeft: ,,Dit is een veel gebruikt gemiddelde door heel Nederland. Deze gemiddelde leeftijd lijkt laag. Dit wordt veroorzaakt door vaak slechte groeiomstandigheden (bijvoorbeeld laanbomen langs een weg) en de toepassing van soorten die niet oud worden (bijvoorbeeld kersen). In het geval van de elzen langs het Pad door Dalenoord zijn de groeiomstandigheden goed. De els is echter een boom die op hoge leeftijd vaak onveilig wordt. Dit is de algemene ervaring van boombeheerders in Nederland.”

HINDER Bewoners aan de westkant van het Pad door Dalenoord ervaren hinder van de elzen. De gemeentewoordvoerder: ,,Een aantal bewoners zou het liefst zien dat alle elzen vervangen worden. Het beheerplan is echter niet gemaakt vanwege de overlast die de bewoners ervaren, maar omdat we het Pad door Dalenoord op lange termijn veilig en groen willen houden. De belangrijkste maatregel is om een deel van de elzen te vervangen door andere bomen. De reden dat we aan de westkant starten is wel dat de bewoners hier hinder hebben van de elzen. Doordat er contact is met de buurt weten we dat hier draagvlak is om een deel van de bomen te verwijderen.”

KAPPEN In het voorjaar 2019 start de gemeente met het kappen van de helft van de elzen aan de westzijde van het Pad door Dalenoord. Ook worden tussen de Esdoorn en de speeltuin circa vijf bomen verwijderd om de huidige bomen meer ruimte om te groeien te geven. Deze bomen worden op andere plaatsen langs het Pad door Dalenoord gecompenseerd.

HERPLANT Bij de herplant wordt gezorgd dat er verschillende soorten bomen komen. Door het aanbrengen van variatie krijgen boomziekten minder kans. Het gaat om bomen met een verschillende levensduur, zo hoeven ze in de toekomst niet allemaal tegelijk vervangen te worden.

Vlak voor de kap worden de direct omwonenden geïnformeerd met een brief. Omwonenden krijgen beperkte inspraak bij de keuze van nieuwe bomen.