• Jongeren konden vrijdag onder meer sporten onder leiding vanbuurtsportcoach Robin Eerkens.

    Agnes Corbeij

Elke woensdagavond open

ODIJK Jongerenwerk De Schoudermantel opende vrijdag het nieuwe seizoen met een gezellig feestje, met activiteiten voor jong en oud. Vanaf oktober gaat de Schoudermantel ook op woensdagavond open en wordt er meer ingezet op preventie. Daarvoor zijn drie coaches beschikbaar.

Agnes Corbeij

Met zo'n 30 kinderen en volwassenen was het vrijdag gezellig druk. Jongeren konden sporten onder leiding van buurtsportcoach Robin Eerkens of een Fifa-toernooi houden, en voor volwassenen was er gelegenheid kennis te maken met het jongerenwerk. Wethouder Jorrit Eijbersen was aanwezig, die het jongerenwerk aanprees en aangaf blij te zijn met de jongerencoaching die De Schoudermantel aanbiedt.

PLANNEN Coördinator Andreas Geursen  vertelde in zijn toespraak wat de nieuwe plannen voor het Jongerenwerk zijn. Het café heeft een opknapbeurt gehad, daar heeft een enthousiaste groep vrijwilligers bij geholpen. Het computerhok is omgedoopt tot werkruimte waar vrijwilligers initiatieven voorbereiden, coachingsgesprekken houden of waar jongeren rustig huiswerk kunnen maken.

Het doel voor komend jaar is dat het café van de Schoudermantel nog meer een plek wordt van de jongeren uit de gemeente Bunnik. Voor ontmoeting, maar ook ontplooien van initiatieven. Al jaren is de Schoudermantel op woensdagmiddag en incidenteel ook op andere dagen, met name in het weekend, open. Daar komt vanaf oktober ook de woensdagavond bij, voor 14-plussers.

INITIATIEVEN Andreas: "We hopen dat dit een start is voor wellicht nog meer avonden waar jongeren activiteiten en initiatieven kunnen organiseren en uitvoeren. Deze avonden zullen onder andere begeleid worden door onze nieuwe stagiaire Maasje van Schaik, die tevens al jaren vrijwilliger is bij ons." De vrijwilligers van de Schoudermantel wonnen twee weken geleden de Handdruk van Odijk.

Daarnaast gaat de Schoudermantel meer inzetten op preventie. "We hebben drie jongerencoaches beschikbaar die jongeren gedurende een kort traject kunnen begeleiden op een gebied waar ze problemen ervaren of hulp nodig hebben. Dit gebeurt vaak in samenwerking met het Centrum voor Elkaar."