Eikenpadplantsoen ten onrechte snippergroen?

BUNNIK/ODIJK - De ontstane reuring rondom de verkoop van snippergroen aan het Eikenpadplantsoen kwam tijdens de raadsvergadering aan de orde via een vraag van Leny Visser (CDA). Visser is van mening dat het Eikenpadplantsoen niet bij het project 'snippergroen' thuishoort.

Visser: "We hebben begrepen dat het college zich binnenkort herbezint over deze kwestie. Kan het college aangeven op welk moment de raad geacht wordt een besluit te nemen over deze bestemmingswijziging?" Het gaat over de wijziging van de bestemming 'openbaar groen' naar 'tuin'.

Wethouder Rob Zakee (P21) legde tijdens de raadsvergadering uit dat wanneer dit project is afgerond, alle verkochte stukken snippergroen uit de gemeente Bunnik bijeen worden geveegd, en dat dit samen in een bestemmingsplanwijziging wordt meegenomen - anders wordt het te kostbaar qua procedure. Dit zal ergens in 2016 gaan gebeuren.

Leny Visser (CDA) wilde hierop weten of de gemeenteraad op dat moment nog kan sturen op de uitkomst, door bijv een amendement in te dienen om een bepaald stuk grond niet als 'tuin' te bestemmen? De wethouder zei dat dit inderdaad mogelijk is.

Samen met een ambtenaar legde Rob Zakee na de raadsvergadering aan 't Groentje uit, dat de nu afgesloten koopcontracten privaatrechtelijk niet herroepbaar zijn. Dus de grond moet worden geleverd. In de situatie dat de grond niet de bestemming 'tuin' mocht krijgen, blijft de gemeente in gebreke. Want de bestemming 'openbaar groen' geeft beperkingen aan de koper. Dit betekent dat kopers de gemeente een claim kunnen indienen, omdat ze niet krijgen geleverd wat ze hebben gekocht. In die zin loopt de gemeente hier financieel risico.

Op 23 juni neemt het college het besluit snippergroen in heroverweging. Zij doet dit op basis van gesprekken met betrokkenen. Op woensdag 10 juni is er gesproken met de niet-kopende aanwonenden van het Eikenpadplantsoen, die niet van de verkoop op de hoogte waren gesteld. Rob Zakee zegt hierover: "Het was een goed gesprek. De emotie zit hem vooral in de relatie. Als buurt zijn ze samen opgetrokken om het plantsoen te behouden. Het feit dat er niet met hen is gesproken en dat ze er pas achter zijn gekomen toen het kadaster de piketpaaltjes plaatste, is erg slecht gevallen."

De wethouder zegt dat er met de kopers een aparte gespreksronde volgt, omdat de kopers voor het gesprek van woensdag niet waren komen opdagen. Vervolgens wordt het probleem in het college besproken. Waarschijnlijk volgt er in het verlengde hiervan een voorstel aan de gemeenteraad: "Want politieke steun op dit onderwerp lijkt me wel verstandig", aldus de wethouder. (KJ)