Eijbersen en de wilde scenario's

Omdat de toekomstscenario's waarover Rob Zakee graag met de samenleving in gesprek wil - zoals de sloop van lelijke bedrijvigheid of Fort Vechten en werken aan een groen dorp met fijne woningen - ook de portefeuille van wethouder Eijbersen betreffen, vroeg 't Groentje deze wethouder om een reactie. Jorrit Eijbersen wilde deze kwestie eerst in het college bespreken, dat is inmiddels gebeurd. Maar ook na dit overleg wil Eijbersen er niet veel over kwijt. Alleen dit: "Ik kan me voorstellen dat het college met een voorstel komt, waarbij de gemeenteraad en de Bunnikse samenleving in de positie worden gebracht om over een aantal thema's in gesprek te gaan. Het college zal hiertoe het initiatief nemen, maar dat was de bedoeling al en ligt in het kader van de Regionale Agenda en de Stip op de Horizon die we aan het maken zijn." (KJ)