• Rob Verboog (r) stond samen met mede actievoerders en stralingsgevoeligen op de Nationale Gezondheidsbeurs.

    Rob Verboog
  • Rob Verboog (r) wil de mensen bewust maken van de gevaren van straling. Een grote stralingsbron is volgens Verboog de veel gebruikte DECT-telefoon die voor diverse problemen kan zorgen.

    Rob Verboog

Eerlijk over straling

Rob Verboog heeft zich verdiept in straling en de risico's die dat met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Niet zozeer uit interesse maar uit bittere noodzaak toen bleek dat zijn vrouw Wally er letterlijk doodziek van geworden was. Verboog heeft het zijn missie gemaakt om mensen voor te lichten over de gevaren van straling.

door Richard Thoolen

Rob en Wally Verboog wonen in Werkhoven. Hoewel de meeste inwoners genieten van de rust in dit landelijk gelegen dorp geldt dit niet voor Rob en Wally. Rob: ,,Vroeger konden we daar ook van genieten, maar met de komst van allerlei netwerken is het hier voor ons onwoonbaar geworden. Wally is zoals dat heet, gesensibiliseerd voor straling, wat inhoudt dat zij de effecten van straling direct ervaart in haar lichaam." Wally: ,,Ik word er letterlijk doodziek van. Oplossing zou kunnen zijn om te verhuizen naar stralingsvrije of -arme gebieden, maar deze zijn in Nederland eigenlijk al niet meer te vinden. Providers zetten overal zendmasten neer om de zogenaamde witte vlekken op te vullen. En die witte vlekken waren voor mij de laatste oases in een verder onleefbare wereld."


Omdat er werkelijk overal straling is ziet Wally zich genoodzaakt om zich daar zo goed mogelijk tegen te beschermen. Op de sporadische momenten dat zij zich buitenshuis waagt gaat zij gekleed in een soort imkerkostuum. De stof bevat zilverdraden die enigszins bescherming bieden tegen straling. Maar omdat er steeds meer en sterkere netwerken worden opgezet kan Wally ook met de beschermende kleding niet deel nemen aan het sociale leven. Wally: ,,De meeste mensen begrijpen het niet omdat ze het zelf niet voelen. Maar ik heb zoveel last van straling dat ik zelfs de begrafenis van mijn eigen moeder op 20 februari niet kon bijwonen. In de kerk en op het kerkhof was er voor mij te veel straling. Dat heeft me bijzonder veel verdriet gedaan."
OP TV Door de manier waarop Wally moet leven is zij buiten de samenleving komen te staan. Programmamaker Tim den Besten zag haar daarom als geschikte kandidaat voor zijn programma 'Outsiders'. Rob: ,,De crew is hier twee dagen geweest en ze hebben wel 14 uur aan beeldmateriaal opgenomen. Dit moest gecomprimeerd worden tot 10 minuten." De aflevering waar Wally en Rob in voorkwamen werd afgelopen donderdag uitgezonden om 20.55 uur bij NPO3. Rob: ,,We waren even bang dat Wally neergezet zou worden als een weirdo, maar dat viel gelukkig mee. Wat we wel jammer vonden was dat voor ons belangrijke onderdelen bij het editen verloren waren gegaan. Zo is van het interview met mijn moeder en het bezoek aan de Jumbo niets terug te vinden. Ook op de gevaren van straling werd maar zijdelings ingegaan en op de gemakkelijke preventieve maatregelen evenmin."

ZIEK Rob en Wally zien een directe relatie tussen de ziekteverschijnselen van Wally en de aanwezige straling. Volgens Rob beginnen steeds meer mensen de schadelijke gevolgen van straling te ondervinden, maar zijn zij zich daar niet bewust van. Rob: ,,Wanneer mensen vage klachten hebben als bijvoorbeeld overmatige vermoeidheid, slaapproblemen, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of benauwdheid kan daar door de huisarts vaak geen aanwijsbare oorzaak voor gevonden worden. Dan wordt het gecategoriseerd als SOLK (Somatisch Onvoldoend verklaarbare Lichamelijke Klachten). Het aantal SOLK-patienten is de laatste jaren flink toegenomen. Ongeveer de helft van de mensen die nu de huisarts of specialist bezoekt, wordt in deze categorie geplaatst. Omdat huisartsen straling niet als ziektebron herkennen vragen zij daar niet naar, en wordt het ook niet als oorzaak aangemerkt."

BEWUST MAKEN Rob: ,,Door het probleem niet te onderkennen, zal er ook geen echte oplossing gevonden kunnen worden. Daarom richt ik mij op de bewustwording over straling. Voor de duidelijkheid: ik ben niet tegen vooruitgang of tegen mobieltjes, maar ik wil dat het eerlijke verhaal verteld wordt." Daarom geeft Rob lezingen aan gemeenteraden en politieke partijen. Rob:,,Ik merk dat er zelfs bij politici en beleidsmakers veel onbekendheid over de effecten van straling bestaat. Die hebben te maken met een alsmaar door denderende machine. Als voorzitter van de CPLD-vereniging (erkende patiëntenorganisatie) zie ik het als mijn taak om ook hen van de juiste informatie te voorzien."

BEURS Tijdens de in februari gehouden Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht hadden Rob en zijn team ook een stand gehuurd. Duizenden mensen bezochten de stand om zich te laten voorlichten en kennis te vergaren over mogelijke preventieve maatregelen. Rob:,,Ik merk dat de meeste mensen geen flauw benul hebben van wat er allemaal op hen afkomt. Als ik vertel dat men in Nederland bezig is met het uitrollen van het 5G-netwerk weet men niet hoe dat gedaan gaat worden en welke risico's daar mee gepaard gaan."

Wie zich verder wil oriënteren:
www.eerlijkoverstraling.nl.