• Hans Verhoef (r) heeft burgemeester Ostendorp (l) het eerste exemplaar van het boekje overhandigd.

    Flip Delemarre
  • Ook de kinderen uit de buurt waren zeer geïnteresseerd in de grondboring

    Agnes Corbeij

'Een halve eeuw Huib van de Vechtlaan'

BUNNIK Tijdens een feestelijke bijeenkomst afgelopen vrijdag ontving burgemeester Ostendorp uit handen van Hans Verhoef het eerste exemplaar van een boek over de Huib van de Vechtlaan te Bunnik.

George van Oostrum

Ter ere van het 50-jarig bestaan van de straat werd dit boekwerk samengesteld, met verhalen van bewoners. Een van hen, Hans Verhoef, nam het initiatief. Het idee sloeg aan bij zijn medebewoners uit de straat. Er werd een commissie gevormd, bestaande uit Hans Verhoef, Nora Köster, Susanne Groot en George van Oostrum.

Nagenoeg alle buren uit de straat zegden hun medewerking toe. Verschillende bijdragen maakten het mogelijk vanuit diverse gezichtspunten de straat en haar bewoners te belichten. De foto's tijdens de uitreiking werden gemaakt door Flip Delemarre. Hij is de oudste bewoner van de straat en hij maakte ook de foto's van de bouw van de huizen, die in het boekje staan.

KLEINZOON Het toeval wil dat een kleinzoon van de naamgever van de straat ook in Bunnik woont. Uiteraard werd hij benaderd en dankzij zijn medewerking kon een schets van het leven van Huib van de Vecht, voormalig raadslid en wethouder van de gemeente, in het boek worden opgenomen.

Ook werd op een zomerse namiddag op het grasveld aan de Huib van de Vechtlaan een grondonderzoek gedaan. Het bracht aan het licht dat we meer lijken te weten over de bodem waarop de huizen staan, dan over het bestemmingsplan 'Maatschapslaan' dat ten grondslag lag aan de wijk. Want dat kon nog in 1965: een bestemmingsplan van niet meer dan een half A4-tje. Natuurlijk ging de commissie ook te rade bij firma Van der Tol, het bedrijf dat nagenoeg alle woningen in de wijk bouwde.

Dit alles en daarbij de verhalen van de huidige bewoners en vele leuke en historische foto's, werd door de commissie bijeengebracht, en staat beschreven in het boek.

GIFTEN Dankzij giften van verschillende sponsoren kon de aanschafprijs beperkt blijven. Kinderdagverblijf 'Prikkebeen'  stelde zijn ruimte beschikbaar voor de uitreiking van het boek, en zo kon op vrijdag 20 januari het eerste exemplaar overhandigd worden aan burgemeester Ostendorp.In zijn toespraak lichtte Hans Verhoef de ontstaansgeschiedenis van het boekje toe en werd de plaatselijke middenstand bijzonder bedankt voor hun belangeloze medewerking aan de hapjes en drankjes bij de feestelijke bijeenkomst, waar uiteraard ook de bewoners en sponsoren aanwezig waren.

COHESIE Burgemeester Ostendorp maakte van de gelegenheid gebruik te benadrukken dat een initiatief als dit zo goed is voor de sociale cohesie in de straat en in het dorp. Namens de commissieleden werd Hans Verhoef, de gangmaker van het project, bedankt voor zijn stuwende inzet en kreeg hij een bloemetje overhandigd.

Voor geïnteresseerden is het boek in een beperkte oplage beschikbaar bij boekhandel Van Ravenswaay.