• Buurtsportcoaches Mieke en Jesper doen een spel met de onderbouw van de Delteykschool.

    Richard Thoolen

Een goede basis voor later

BUNNIK Alle kinderen verdienen het om gelukkig en gezond te leven. Een beweegvriendelijke buurt, een gezonde schoolomgeving en gezond eten kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van onze jongeren. Want een jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl wordt fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor de toekomst. Daarom organiseert Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) van 5 tot en met 10 maart de 'Week voor de gezonde jeugd': een week waarin landelijk en lokaal een gezonde leefstijl voor jongeren wordt gestimuleerd.

Richard Thoolen

In Bunnik geeft onder andere Bunnik Beweegt invulling aan de 'Week voor de gezonde jeugd'. Op 5 maart heeft FC Utrecht een bezoek gebracht aan de Camminghaschool en hebben buurtsportcoaches pauze-activiteiten georganiseerd op de Delteykschool. De gehele week worden er door tennisverenigingen SV Odijk en de Niënhof tennisclinics verzorgd voor schoolgaande jeugd. Buurtsportcoaches zullen vrijdag enkele BSO's bezoeken om daar een sportieve activiteit met de kinderen te gaan doen. Tot slot organiseert Om Odijk op zaterdag de Loop om Odijk met een speciale loop voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

CIJFERTJES Volgens onderzoek is er gemiddeld bij 14% van de kinderen tussen 4 en 17 jaar sprake van overgewicht, waarvan 2,7% obesitas. Tijdens de pauze-activiteiten op de Delteykschool konden deze cijfers getoetst worden aan de lokale situatie. Directrice Corine Flapper: ,,Bij ons liggen de cijfers wat lager dan het landelijk gemiddelde. Dat komt deels door de vele beweegmogelijkheden die de school biedt. De school ligt aan de rand van het dorp, waar veel ruimte is om te spelen. We hebben een speelplein, een basketbalveld en een heel voetbalveld tot onze beschikking. We zien dan ook dat er in de pauzes voor ieder kind wel iets te doen is." Docent Lieke van Kooten: ,,We zien ook dat de kinderen op de fiets of op de step naar school komen. Soms zijn er zoveel Space Scooters, dat er zelfs parkeerproblemen door ontstaan."

PAUZE Toen Bunnik Beweegt aan de Delteykschool aanbood om een pauze-activiteit te organiseren, werd daar enthousiast op gereageerd. Flapper: ,,We wilden het echter niet te moeilijk voor ze maken. Normaal houden we pauze voor alle klassen tegelijk, maar dat zou betekenen dat de buurtsportcoaches 220 leerlingen tegelijk zouden moeten vermaken. Dal leek ons wat te veel gevraagd. Daarom hebben we het gesplitst naar onder-, midden- en bovenbouw."

Buurtsportcoach Jesper Oele: ,,Dat was een heel goed idee. Zo konden wij onze activiteiten beter afstemmen op de diverse leeftijden." Buurtsportcoach Mieke: "Voor de midden- en bovenbouw hebben we gekozen voor levend ezelen, voor de onderbouw voor een lijnenspel." Docente Sonny Verboeket: ,,Het was een erg leuk spel, maar het rennen naar onzichtbare lijnen bleek wel een uitdaging voor de kinderen. Daarom renden we vrolijk mee om aanwijzingen te kunnen geven."

De pauze-activiteiten van de buurtsportcoaches op de Delteykschool zijn zowel door docenten als leerlingen goed ontvangen en voor herhaling vatbaar.