'Echte' bibliotheek geopend op Nicolaasschool

De school werkt hierin samen met Bibliotheek IDEA, dezelfde organisatie die veel bibliotheken in de regio beheert, en de gemeente Bunnik. Het doel is om het leesplezier en daarmee de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten. Het hebben van een verzameling boeken is niet het enige middel om dat doel te bereiken.

Een paar uur per week is leesconsulente Natasja aanwezig op school. "Er zijn altijd kinderen die zeggen niet van lezen te houden. Het is de kunst om ze lezen leuk te laten vinden. Dat doe ik." Daarnaast worden twee leerkrachten van de school door de bibliotheek opgeleid tot leescoördinator. Ook wordt de collectie - die telt nu duizend boeken - regelmatig ververst.

Leescoördinatoren en leesconsulent stellen een leesplan op, waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer de school aandacht besteedt aan lezen en leesbevordering. Vrij lezen, voorlezen en praten over boeken krijgen een vaste plaats op het rooster van groep 1 tot en met 8. De leesconsulent informeert ouders over het belang van lezen thuis en over de leukste boeken van dit moment. De resultaten van het project worden jaarlijks gemonitord onder de leerlingen en leerkrachten.

Lint

Burgemeester Ostendorp las een boek voor, Kikker en de Vreemdeling. Wethouder Eijbersen mocht samen met het oudste en het jongste kind het lint doorknippen en Bonne Westdorp, directeur van de bibliotheek, gaf een schilderij cadeau aan de school. De St. Nicolaasschool is in de gemeente Bunnik de enige school met een bibliotheek die in samenwerking met IDEA is opgezet en wordt onderhouden.

In Bunnik zitten twee scholen in hetzelfde gebouw als de bibliotheek, in Werkhoven krijgt de samenwerking tussen de scholen en de Boekenkast van Werkhoven steeds meer vorm en de twee andere scholen in Odijk hebben hun eigen boekencollectie samengesteld. (AC)