• De toekomstige situatie met de vier windmolens werd in 3D zichtbaar gemaakt.

  Richard Thoolen
 • Op een simulator kon de toekomstige situatie vanuit alle mogelijke posities inzichtelijk gemaakt worden.

  Richard Thoolen
 • Ook vanuit de lucht kon de situatie op de kaart zichtbaar worden gemaakt.

  Richard Thoolen
 • Deze bewoner zou graag zien dat de windmolens een stuk opgeschoven worden.

  Richard Thoolen
 • Het zien van de vier windmolens in hun leefomgeving was voor veel bewoners extra confronterend.

  Richard Thoolen
 • De mensen van de protestgroep hadden zich goed voorbereid en voerden stevig discussie.

  Richard Thoolen
 • Initiatiefnemer Ruben Berendts ging met alle mensen het gesprek aan.

  Richard Thoolen
 • Er werd gewezen naar specifieke plekken die de mensen zorgen baarden.

  Richard Thoolen
 • Veel bewoners wilden de simulatie vanuit hun woonadres bekijken.

  Richard Thoolen
 • Een visualisatie van de 4 windmolens Goyerbrug vanuit de directe omgeving.

  Windpark Goyerbrug
 • Een visualisatie van de 4 windmolens Goyerbrug vanuit de directe omgeving.

  Windpark Goyerbrug
 • Een visualisatie van de 4 windmolens Goyerbrug vanuit de directe omgeving.

  Windpark Goyerbrug
 • Een visualisatie van de 4 windmolens Goyerbrug vanuit de directe omgeving.

  Windpark Goyerbrug
 • Een visualisatie van de 4 windmolens Goyerbrug vanuit de directe omgeving.

  Windpark Goyerbrug

Dynamische informatiebijeenkomst windpark Goyerbrug

SCHALKWIJK Vlakbij de plaats waar de vier windmolens, die deel uit gaan maken van windmolenpark Goyerbrug, worden geplaatst vond dinsdagavond de eerste van drie geplande informatiebijeenkomsten plaats. Meer dan tweehonderd mensen waren naar deze bijeenkomst gekomen. Velen om zich te laten voorlichten, maar ook veel omwonenden die al goed geïnformeerd waren en vooral de discussie aangingen.

DISCUSSIE De initiatiefnemer van windpark Goyerbrug is Ruben Berendts. Hij was aanwezig om mensen te woord te staan. Leden van de actiegroep Wijk - GEEN Windpark Goyerbrug, herkenbaar aan hun opvallende gele hesjes, gingen de discussie met hem aan. Een van de actievoersters is Annette van Kleef, die haar hele discussie met Berendts heeft laten filmen. Van Kleef: ,,Ik heb onze discussie opgenomen zodat alles wat hij gezegd heeft verifieerbaar is. Ik heb veel van onze bezwaren ter berde gebracht en hem de kans te geven daar op te reageren. Laat ik voorop stellen dat ik een voorstander ben van duurzame energie, maar dat ik er van overtuigd ben dat windmolens daar geen bijdrage aan zullen leveren." Van Kleef geeft te kennen zich in het fenomeen windmolens te zijn gaan verdiepen toen het plan van windpark Goyerbrug bekend werd gemaakt. Van Kleef: ,,Ik wil nu ook bij anderen de 'awareness' vergroten over de risico's die windmolens met zich meebrengen. Ik heb gegevens verzameld van over de gehele wereld. Ik vind dat het plan hier veel mooier wordt voorgesteld dan het is." Van Kleef zet haar woorden kracht bij door een bundel papieren te presenteren met onderzoeksdata en ervaringen. Van Kleef: ,,Ik wil een open en eerlijke discussie waarbij ook alle alternatieven serieus bekeken worden."

GEMEENTE De gemeente heeft ook twee woordvoerders afgevaardigd die voornamelijk uitleg geven over de genomen en te nemen stappen aangaande de vergunningsaanvraag. Ook zij krijgen te maken met een kritische opstelling van het publiek. Woordvoerder: ,,Dat hadden we natuurlijk wel verwacht. Mensen die positief staan tegenover het windpark Goyerbrug hebben minder de behoefte om naar een voorlichtingsbijeenkomst te komen. De mensen die hier wel gekomen zijn zijn de mensen die zich zorgen maken of zich onvoldoende gehoord voelen." 

EMOTIE Veel mensen zijn vol van emotie en vertellen over hun frustratie aangaande het windpark. Zij willen niet met naam genoemd worden omdat het niet om hen als persoon gaat. Algemene tendens is dat men zich niet gehoord voelt en monddood gemaakt. Een omwonende verwoordde het als: ,,Wij strijden niet alleen tegen windmolens, maar nog meer tegen ambtelijke molens. Het besluitvormingsproces met gemeente en provincie is een vorm van machtspolitiek om het geheel er door te drukken."

POSITIEF Toch staat niet iedereen negatief tegen over het windmolenpark. Het is onder invloed van de collectieve druk echter moeilijk om daar openlijk voor uit te komen. Een man die zegt Ruud van Nistelrooy te heten belicht de andere kant. Van Nistelrooy: ,,Nederland is van oudsher een molenland en op deze manier zullen we dat ook blijven. Ik vind de windmolens niet alleen mooi maar ook een staaltje van moderne techniek. Met deze vier molens kunnen we voorzien in de gehele energiebehoefte van de inwoners van Houten. Dat is toch geweldig! Wat heeft men nu liever: vervuilende kolencentrales, aardbeving veroorzakende gaswinning, stralingsgevaarlijke kerncentrales of windmolens? Voor mij is deze keuze niet moeilijk." Nistelrooy blijkt echter niet woonachtig in de omgeving.  

SIMULATIE De provincie heeft computersystemen opgesteld waarmee de toekomstige situatie vanuit alle gewenste posities bekeken kan worden. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Menig inwoner verstrekt zijn/haar adres om vervolgens geconfronteerd te worden met het toekomstige uitzicht. De reacties zijn wisselend. Voor sommige mensen betekent dit een geruststelling, terwijl het voor anderen bijdraagt aan de frustratie. Omwonende: ,,Ik vind het aanzicht niet mooi, maar daar valt wel mee te leven. Ik ben alleen bang dat mijn huis na de komst van die dingen in waarde zal dalen en onverkoopbaar zal worden. Enige compensatie zou wel op zijn plaats zijn, vind ik."

BEKENDE BEZWAREN In de tent zijn veel bekende zorgpunten van de mensen vermeld op posters, voorzien van onderzoeksresultaten. Doelstelling is om de zorgen van de mensen te verlichten en waar mogelijk weg te nemen. Mevrouw van Munster van LBP Sight staat bij de posters om nadere toelichting te geven. Munster: ,,Ik ben blij met deze grote opkomst. Er worden goede kritische vragen gesteld. Wij voorzien de mensen van objectieve informatie. Het is aan de mensen wat zij daar verder mee doen."

Een aantal mensen was uit interesse gekomen en gaf hun visie vanaf enige afstand. Deze staat onder vermeld zonder naamsvermelding.

De discussie over windmolens beperkt zich niet alleen tot Goyerbrug. Landelijk gezien zijn er veel meer plaatsen die worstelen met dezelfde problematiek. Vanuit de landelijke politiek is besloten om de gaskraan dicht te draaien en kolencentrales te sluiten. Daar moeten op korte termijn alternatieven voor gevonden worden, waarvan windmolenparken een groot deel uitmaken. In dat kader krijgt het collectieve belang voorrang op het individuele belang. Met enige druk worden windmolenparken gecreëerd. Dat biedt garantie dat we onze manier van leven kunnen voortzetten, maar het doet ook zeer. Zeer bij de mensen die direct de nadelen ervaren. Begrip voor deze mensen is het minste wat gevraagd kan worden, maar mee denken en mee besluiten is onontbeerlijk voor meer draagvlak. Misschien dat dat voor verbetering vatbaar is.

NAWOORD Na twee uur voluit gediscussieerd te hebben kijkt Ruben Berendts terug op deze eerste informatieavond. Berendts: ,,Het was een goede constructieve avond met stevige discussie. Maar iedereen is het er over eens dat we een energietransitie moeten doorvoeren. Het windmolenpark is daar integraal onderdeel van. Ik begrijp de commotie voor omwonenden. Het proces heeft positieve, maar ook negatieve aspecten en directe omwonenden worden juist daar mee geconfronteerd. De energietransitie legt met name extra druk in het buitengebied. Sommige mensen denken dat zonnepanelen de oplossing bieden, maar deze voorzien in maximaal 10% van de totale behoefte. Windmolens zijn het enige haalbare alternatief. Dit speelt eigenlijk in heel Nederland, waar meer dan 2000 windmolens nodig zijn om te voorzien in de huidige energiebehoefte van haar inwoners. Maar als we energie neutraal als uitgangspunt gaan hanteren zal daar een veelvoud van nodig zijn."