• Vernieuwde riolering in de wijk Engboogerd.

    Lia van der Heijden

Duurzame wijk Engboogerd

BUNNIK In de wijk Engboogerd wordt al wekenlang gewerkt aan de vervanging van de water- en gasleiding. In het najaar komt daar een nog groter project bij: de riolering wordt vernieuwd. Voor een enthousiaste groep bewoners reden om in samenspraak met de gemeente te gaan werken aan een toekomstbestendige wijk.

Lia van der Heijden

De "Groengroep" is van mening dat een toekomstbestendige wijk ook een klimaatbestendige wijk moet zijn. De Engboogerd is een van de kwetsbaarste wijken van Bunnik als het gaat om wateroverlast. Het riool is ontworpen op een beperkte capaciteit, bij de extreme buien van tegenwoordig staat de straat snel blank en in het ergste geval stroomt het water je huis binnen. De groep wil bij de vervanging van het riool kansen benutten om de wijk meer toekomstbestendig te maken. De wijk is verouderd en wanneer de bestrating weggehaald wordt dan liggen er kansen voor herinrichting van de wijk. Daniel: "Wij willen het bewustzijn van de bewoners vergroten en de wijk toekomst gericht maken" Rick: "Er liggen volop kansen, wij willen bewoners stimuleren mee te denken, er is veel mogelijk, maar we moeten de kansen wel grijpen" Het groen staat daarbij centraal, groen betekent een buffer tegen klimaatverandering en bevordert het welzijn van bewoners. De initiatief nemers van de "Groengroep" zijn mensen die vanuit hun werksituatie veel kennis hebben op het gebied van herinrichting, waterbeheer, groen en klimaatverandering. "Wat wij als bewonersgroep voor ogen hebben is samen bouwen met de gemeente aan een toekomstbestendige groene wijk. Wij nodigen andere wijkbewoners uit om mee te denken en kansen die er nu liggen te benutten: Wat willen we op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, verkeer, spelen, lucht, geluid en klimaat ? Voor info en deelname: Engboogerd@gmail.com