• dieballongaatnietop.nl

Die (wens)ballon gaat niet langer op

ODIJK Het was even spannend of De Liberalen erin mee zouden gaan - ze moesten er tijdens de raad in elk geval even over schorsen - maar uiteindelijk is de P21 motie over het verbod voor het oplaten van wensballonnen met algemene stemmen aangenomen.

door Kuun Jenniskens

Wypke Zuidweg (P21) had deze motie al eerder (tijdens de raadsvergadering van 18 april) op tafel gelegd - maar besloot hem toen aan te houden in afwachting van meer informatie van de burgemeester.

Achtergrond is dat (wens)ballonnen in de natuur terechtkomen en hier ernstige schade toebrengen aan dieren, de natuur en het milieu. ,,Dieren kunnen verstrikt raken in touwtjes en linten en ballonresten in hun maag en darmen krijgen - wat vaak leidt tot sterfte”, aldus Zuidweg. Ballonnen staan, zo stelt de motie, in de top 5 van zwerfvuil op de Nederlandse stranden. Ook biologische ballonnen zijn geen goed alternatief omdat het te lang duurt voordat ze zijn afgebroken. ,,Wij willen een schone planeet achterlaten voor de generaties na ons”, aldus één van de overwegingen uit de motie van Zuidweg.

Inmiddels heeft het college een Informatienota over dit onderwerp geschreven, met daarin de mogelijkheden om het binnen de gemeentelijke regels op te nemen. Burgemeester Ruud van Bennekom geeft hierin het advies om geen ontheffing op te nemen, omdat het oplaten van ballonnen in alle situaties voor de natuur schadelijk is. P21 heeft deze suggestie overgenomen.

Voor het CDA was het vorige keer al duidelijk dat ze deze P21 motie wilden steunen. De Liberalen twijfelden, omdat er in de gemeente Bunnik geen menskracht is om dit verbod te handhaven - daar is burgemeester Van Bennekom heel duidelijk over; de prioriteiten van BOA en politie liggen elders. Daarom noemde Hoitink (Liberalen) dit voorstel op 18 april nog symboolpolitiek. Tijdens de raad van 6 juni nam hij de redenatie van het CDA over om het als een ‘moreel appel’ te zien, reden voor De Liberalen om voor te stemmen.

Met dit besluit wordt het verbod om ballonnen op te laten meegenomen bij de eerstvolgende wijziging van de Plaatselijke Verordening (APV). Het verbod wordt onder de aandacht gebracht bij bedrijven, scholen, verenigingen en ondernemers. Alternatieven uit de motie zijn het strooien van planten of bloemen, of bellen blazen.