• In de 50 jaar dat de Delteykschool bestaat is er veel veranderd.

    Richard Thoolen
  • Op de flyer van de reünie staan zowel het oude als het nieuwe gebouw van de school afgebeeld.

    Delteyk

Delteykschool bestaat 50 jaar!

De Delteykschool te Werkhoven bestaat 50 jaar en dat wil men groots gaan vieren. Een speciale jubileumcommissie bestaande uit ouders en leerkrachten ontwikkelt een scala aan activiteiten om deze bijzondere mijlpaal op onvergetelijke wijze te gaan vieren. Marion ten Veen neemt als moeder deel aan de jubileumcommissie en wil daar het volgende over communiceren: ,,Omdat we het zoveel mogelijk een verrassing wil laten zijn willen we er nog niet veel over prijs geven. Wel kan ik zeggen dat de week van 16 tot en met 20 september de gehele week  in het teken zal staan van het 50-jarig bestaan. Iedere dag zullen er leuke, verrassende activiteiten georganiseerd worden. Donderdags en vrijdags zal de feestvreugde verder verhoogd worden wanneer muziekvereniging Constantia mede invulling komt geven." Astrid Miltenburg is leerkracht en zet zich ook in binnen de jubileumcommissie. Astrid: ,,We willen de lustrumweek op vrijdagavond afsluiten met een grote reünie. Hiervoor willen we alle oud-leerlingen, alle oud-leerkrachten en het huidige docententeam uitnodigen. We hebben nagedacht of we ook ouders op deze reünie wilden verwelkomen, maar daar zien we om meerdere redenen van af. We streven naar een leuk weerzien van leerlingen en leerkrachten en willen het niet laten verworden tot een soort dorpsfeest. Praktisch gezien verwachten we al topdrukte met de komst van oud-leerlingen en oud-leerkrachten en zou het met ouders er bij echt te veel worden. Om de reünie goed en veilig te kunnen organiseren willen we graag van te voren weten wie deze zal bijwonen. Daarom willen we alle reünisten vragen om zich aan te melden via de website van de school: www.delteyk.nl waar op de homepage een inschrijfmogelijkheid is toegevoegd.

Marion: ,,Ter decoratie van de lustrumweek en de reünie willen we graag historisch materiaal laten zien. Daarom willen we alle mensen vragen of ze beschikken over oude school-gerelateerde foto's en deze met ons delen. Dat kunnen klassenfoto's zijn, maar ook foto's van activiteiten of evenementen. Men kan deze foto's sturen naar 50jaar@delteyk.nl. Wij stellen het erg op prijs wanneer men deze moeite wil nemen en zijn blij met iedere inzending. In geval u wel foto's heeft maar niet digitaal beschikbaar, dan zijn ze toch bruikbaar. Ze kunnen gescand of gefotografeerd worden. Beschikt u zelf niet over deze mogelijkheden, neemt u dan contact op via het e-mailadres  50jaar@delteyk.nl, dan zal in overleg gekeken worden wat er mogelijk is."

Onderstaand kunt u een aantal wetenswaardigheden vinden betreffende het allereerste begin van de Delteykschool en haar naamgever Pastoor Delteyk. Deze informatie is ontleend aan het boek "Een honderdjarige in ons midden" dat uitgegeven is ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de parochiekerk 'Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming' te Werkhoven.

BEGIN VAN DE SCHOOL
Met de bouw van de de Delteykschool is in 1968 een aanvang genomen. De drijvende kracht hierachter was pastoor Delteyk, die zijn naam aan de school verbonden heeft. Pastoor Delteyk was een moderne man met een vooruitziende blik. Hij besefte dat de toenmalige schoolgebouwen in verval waren en weleens afgekeurd zouden kunnen worden door het r.k. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding. Toen dat in 1968 inderdaad gebeurde lagen de plannen voor een nieuwe school al klaar en werden deze door toedoen van pastoor Delteyk met vaart uitgevoerd.

PASTOOR DELTEYK
Behoudens de naam weet bijna niemand wie pastoor Delteyk eigenlijk was. Zijn hele levensloop staat beschreven in het hiervoor genoemde boek en enkele leuke wetenswaardigheden worden hier aangehaald. Jacobus Wilhelmus Nicolaas Delteyk werd in 1904 in Groningen geboren. Hij werd priester evenals drie van zijn broers. Op het seminarie werd hij 'Dikke Willem' genoemd, want hij hield van lekker eten en dat was hem aan te zien. Hij stond tussen de mensen en was een veelgevraagd spreker. Hij was welbespraakt en had gevoel voor humor. In 1953 richtte hij een damesnaaikrans op, genaamd St. Liduina. De dames wisselden tijdens het werk zoveel nieuwtjes uit dat ze gekscherend WAP werden genoemd: Werkhovens Algemeen Persbureau. Pastoor Delteyk had een grote wilskracht en kreeg veel voor elkaar. Bijzonder was zijn opvatting over seksualiteit, waarin hij zijn tijd ver vooruit was. Hij adviseerde periodieke onthouding en was mild in zijn oordeel van ongewenste zwangeren: ,,Je kunt de natuur niet tegenhouden". In 1976 vroeg hij ontslag aan, wat op zich ongebruikelijk was. Hij ging daarna in Utrecht wonen en genoot van de tijd die hem nog gegeven was, o.a. met het roken van goede sigaren. Hij overleed in 1981 en ligt op het kerkhof bij de kerk begraven. Niet bij zijn overleden voorgangers, maar gewoon in de rij bij zijn vroegere parochianen. Ook zijn grafsteen laat zich in niets van de andere onderscheiden. Pastoor Delteyk was en blijft mens tussen de mensen.