• De ingang van het dorpshuis in Odijk. Helemaal zonder drempels en daardoor goed toegankelijk voor alle mensen 'met wielen'.

    Margriet Hunse

Decentralisatie en zorgzekerheid

BUNNIK Het coalitieakkoord van Perspectief 21 en de Liberalen in 2014 heette 'Zorgzekerheid en realisme'. De decentralisatie van de zorg was toen een van de belangrijkste onderwerpen, omdat de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk zou worden voor de Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet. En er moesten grote veranderingen worden doorgevoerd. De achterliggende gedachte was dat de zorg persoonlijker gemaakt kon worden en meer toegespitst op de vragen en behoeftes van de inwoners. Voor dat doel is er in de gemeente Bunnik een sociaal team tot stand gekomen. Inwoners met zorgvragen kunnen contact opnemen met het Centrum voor Elkaar (CvE). Het CvE werkt met interne én externe deskundigheid en gaat zoveel mogelijk op pad om in contact te komen met kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld op scholen. De decentralisatie was een enorme operatie, die grotendeels leidde tot tevredenheid bij de gebruikers. Toch is er volgens de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), die contacten met cliënten onderhoudt en de gemeente op het gebied van zorg adviseert, een aantal zorgpunten. Het Groentje neemt met Ann Meijer, voorzitter van de ASD, enkele thema's uit het coalitieakkoord door.

Margriet Hunse

MANTELZORGONDERSTEUNING Steeds meer wordt er een beroep gedaan op mantelzorgers. Bij de gemeente staan nu 247 mantelzorgers geregistreerd. "De manier waarop Bunnik de waardering voor mantelzorgers uitspreekt, is de afgelopen jaren erg geslaagd" volgens Ann Meijer. Het aantal mensen dat wordt bereikt is behoorlijk gestegen. Maar afgaand op het landelijk gemiddelde, zijn die 247 nog maar een fractie van het werkelijke aantal mantelzorgers. Uit de conclusies van het cliëntervaringsonderzoek van 2016 blijkt dat 62 procent van mantelzorgers in onze gemeente het erg zwaar heeft en niet altijd op de hoogte is van de ondersteuning die ze kunnen krijgen. "Het is dan ook goed dat de gemeente veel moeite doet om meer mantelzorgers te bereiken. Dat is ook een belangrijke zorg van de Adviesraad Sociaal Domein."

KWETSBARE MENSEN Meijer: "Uit het coalitieakkoord spreekt de intentie om dicht bij de inwoners te staan en te horen wat ze vinden. Naar mensen thuis gaan en goed luisteren maakt meer los en geeft veel informatie. Bij kwetsbare mensen is dat des te meer nodig omdat die zich minder snel uitspreken. De gemeente moet dus extra zijn best doen om die mensen te bereiken en wij zouden daar een neutrale rol in kunnen spelen. We vragen de gemeente dan ook mensen aan te bieden met ons in gesprek te gaan over hun ervaringen. Daarnaast heeft de ASD in de afgelopen zomer zelf een artikelenserie over ervaringen van cliënten aan het Groentje aangeboden. Zodat mensen hun 'ei kwijt kunnen'."

ONDERSTEUNING OP MAAT "Uit die interviews, kregen we van cliënten de indruk dat er vooral gekeken wordt naar de regels en dat het CvE niet altijd even servicegericht werkt. Dit is in tegenspraak met het concept 'ondersteuning op maat', waarbij een proactieve houding nodig is om met cliënten mee te denken. En juist die ondersteuning op maat was een van de hoofddoelen van de decentralisatie." Ook over de voorgenomen stimulans om onafhankelijke cliëntondersteuning in te schakelen, blijft de ASD kritisch. "Cliënten van het Centrum voor Elkaar kennen niet of nauwelijks de mogelijkheid om een onafhankelijk cliëntondersteuner in te schakelen. Er zijn zelfs voorbeelden waarin het mensen bijna ontraden werd. Hoewel we begrijpen dat de term onduidelijk is, vinden wij dit toch zorgelijk." In het afgelopen jaar is bovendien gebleken dat het werk in de thuiszorg door de gemeente redelijk krap is aanbesteed. Thuiszorgmedewerkers hebben hun beklag gedaan bij de ASD over de manier waarop hun werkgever hun arbeidsvoorwaarden schendt.

TOEGANKELIJKHEID OPENBARE RUIMTE Een paar keer zijn ambtenaren van de gemeente in de afgelopen collegeperiode met ervaringsdeskundigen (slechtziend, rolstoelgebruiker) op stap geweest om aan den lijve te ervaren waar de openbare ruimte voor hen moeilijkheden opwerpt. "Dat is een positieve ontwikkeling. We hopen daarvan het effect te zien bij de herinrichting van het centrumgebied." Misschien kan de gemeente beginnen met de toegang tot MFA De Kersentuin. Die is voor mensen 'met wielen' nog steeds niet goed geregeld, zoals in december in het Groentje te lezen was. "Dat kan echt niet."

Over de genoemde zorgpunten is de ASD voortdurend in constructief/kritisch overleg met de gemeente. "Wij zijn enthousiast over de manier waarop de gemeente beleidsvoornemens formuleert en we zien echt dat de mensen in het CvE keihard werken en hun best doen. Maar in de praktijk kan en moet het beter."

Dit artikel is onderdeel van een serie Terugblikken op de afgelopen raadsperiode in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.