• De kinderen verlaten de school door een tunnel van armen en handen.

    Richard Thoolen

Dag groep 8!

BUNNIK/ODIJK/WERKHOVEN Vorige week stond voor alle basisscholen in het teken van afscheid nemen van groep 8. Op alle basisscholen werden activiteiten ondernomen om de kinderen van groep 8 op een leuke manier uitgeleide te doen.

Richard Thoolen

MUSICAL Bij de Delteykschool te Werkhoven was dinsdagavond gekozen als avond waarop alle feestelijkheden ter gelegenheid van het afscheid zouden plaats vinden. Juf Nicole was maanden bezig geweest om met de kinderen een musical in te studeren. De keuze was gevallen op de musical "Bende op de Camping", een leuke musical met veel verschillende rollen en mooie liedjes. Ook bevat de musical humor en woordgrapjes. Dat er meer rollen waren dan kinderen werd opgelost door sommige kinderen een dubbelrol te laten vervullen. Bijzonder van deze musical is verder dat er geen echte hoofdrollen in zitten en dat ieder kind zo zijn/haar 'moment-of-fame' kon beleven. Ieder kind kwam wel een keer in de schijnwerpers te staan en alle aandacht vanuit de zaal krijgen. Ouders hadden een podium in elkaar geknutseld en een decor geschilderd. Voor licht en geluid was moderne apparatuur gehuurd die bediend werd door twee ex-scholieren: Tijn en Mike. De musical werd fantastisch uitgevoerd en na afloop mochten juf Nicole en de kinderen terecht een daverend applaus in ontvangst nemen en werden ze bedolven onder bloemen.

FEESTLIEDEREN Na de musical brachten de leerkrachten een lied ten gehore dat ze zelf hadden geschreven op de wijs van: "Het was een nacht", waar alle kinderen in voor kwamen. De kinderen genoten zichtbaar en met de armen om elkaars schouders deinden en zongen ze mee. Daarna was het de beurt aan de ouders. Ook een zelf geschreven lied, ditmaal op de wijs van "Feest" van André Hazes jr. Daar waar mogelijk werd de tekst kracht bijgezet door het ook uit te beelden met materiaal of bewegingen. De kinderen schaterden het uit toen er in het lied gerefereerd werd aan het computerspel Fortnite en er drie vaders in bijbehorende outfit de maffe dansjes kwamen doen. De kinderen en hun ouders konden ten slotte nog een film bekijken waarin hoogtepunten van de afgelopen 8 jaar waren opgenomen en kregen een fotoboek samengesteld door Martine, moeder van Boris.

CADEAUTJES De kinderen van groep 8 hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt en zijn van kleine schuchtere kinderen uitgegroeid tot zelfbewuste jonge mensen. De ouders zijn blij met de bijdrage die de school daar aan geleverd heeft. Juf Nicole kreeg tot haar grote verrassing namens alle ouders een tuinhaard aangeboden voor haar inzet en betrokkenheid van de afgelopen twee jaar. De overige leerkrachten kregen als dank een mok ter herinnering en de school een rode loper die bij bijzondere gebeurtenissen uitgerold kan worden.

LAATSTE ACTIE Vrijdag was dan echt de laatste dag en de kinderen mochten voor de laatste keer lopend over een rode loper de school verlaten. Alle leerkrachten en kinderen vormden met hun armen een tunnel waar de kinderen van groep 8 onder gejuich van een grote schare toeschouwers door konden lopen. Nu eerst vakantie en dan start er een nieuwe fase op de middelbare school. Één ding is zeker: deze laatste week van hun basisschooltijd zullen ze nooit vergeten!