Cultuurcafé in het Dorpshuis

ODIJK Op vrijdag 10 maart is er weer een Cultuurcafé: in het Dorpshuis Odijk. Vanaf 19.30 uur zijn alle inwoners van de gemeente van harte welkom bij dit 4e Cultuurcafé, georganiseerd door het Cultuurplatform Gemeente

Bunnik.

De avond wordt gestart met de opening van de Fototentoonstelling 'ALLES IS NU 'van de Provincie Utrecht door de wethouder van Bunnik Erika Spil. De Provincie Utrecht heeft voor de Cultuurnota 2016-2019 fotografen uit de

provincie Utrecht gevraagd 'Cultuur' in hun eigen stad of dorp te fotograferen. Dit heeft geleid tot een expositie van 28 prachtige zwart-wit foto's die een bijzondere kijk geven op de cultuurbeleving in onze provincie. Natuurlijk is de gemeente Bunnik ook vertegenwoordigd, met twee verassende foto's van Museum Oud Amelisweerd en het Waterliniemuseum. Jelmer Prins, projectleider bij de provincie Utrecht, zal de cultuur- en erfgoednota 'ALLES IS NU' van de Provincie Utrecht toelichten. Welke mogelijkheden biedt deze nota biedt voor Bunnik, Odijk en Werkhoven? Zoals ondertussen traditie, krijgen drie Bunnikse initiatieven podiumruimte om hun project te 'pitchen'. Het aanwezige publiek bepaalt wie het beste idee presenteert en een (start)bedrag van het Cultuurplatform ontvangt!

CULTUURBELEID De avond wordt afgesloten met een Cultuurcafé waarbij voor muzikale omlijsting wordt gezorgd. De winnaar van de pitch wordt uiteraard bekendgemaakt! En natuurlijk is er volop ruimte om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar te netwerken en van gedachten te wisselen over het cultuurbeleid binnen de Gemeente Bunnik. Een geweldige avond waarop iedereen van harte welkom is. De toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

CULTUURPLATFORM Sinds 2009 is het Cultuur Platform actief in de gemeente Bunnik als adviesorgaan voor het college van B&W en met het faciliteren van activiteiten zoals het Fête de la Musique en Bunnik over Bunnik.

Naast bovengenoemde activiteiten stelt het CPB zichzelf de volgende opdrachten: verbindingen leggen tussen culturele professionals, culturele ondernemers, cultureel betrokkenen, amateurkunst en educatieve instellingen; in kaart krijgen van de potentie van het bestaande culturele veld in de gemeente; netwerkontmoetingen creëren voor cultureel ondernemers, professionals en kunstbeoefenaars en het versterken van het culturele veld en culturele aanbod. Informatie over het Dorpshuis Odijk kunt u vinden op de website http://www.dorpshuisodijk.nl