• Jesper en Nikki, tezamen met vertegenwoordigers van de lokale sportverenigingen. (Aurora en Midlandia ontbreken).

    Richard Thoolen

Clubs verkennen rookvrij

BUNNIK Woensdag kwamen vertegenwoordigers van lokale sportverenigingen samen in het clubhuis van handbalvereniging Celeritas, om kennis te nemen van het concept van een rookvrije vereniging en dat vervolgens te bespreken. De avond was georganiseerd door buurtsportcoach Jesper Oele, met als gastspreker Nikki Ramsteijn van Sportief Advies.

Richard Thoolen

AANWEZIG De presentatie werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Golfclub Kromme Rijn, handbalvereniging Celeritas, voetbalverenigingen Bunnik '73 en SV Odijk en tennisverenigingen SV Odijk en BLTC de Nienhof. Voetbalvereniging Aurora en korfbalvereniging Midlandia waren verhinderd. Namens de gemeente was de heer Jan Pool aanwezig, beleidsadviseur sport en gezondheidszorg.

SIGNAAL De sfeer van de avond was gemoedelijk en begon met een lachsalvo toen er gevraagd werd of er een rookpauze opgenomen was in het programma. Jesper legde uit dat de aanleiding voor deze avond niet zozeer van hem afkomstig was, maar van bezorgde moeders van Bunnik '73. Jesper had dat signaal opgepakt en breder getrokken over alle sportverenigingen. Voordat Jesper het woord aan Nikki gaf, benadrukte hij nog dat het doel niet was om roken te gaan verbieden, maar om ervoor te zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.

NIET BEGINNEN Nikki: ,,De basis voor de Rookvrije Beweging ligt in het feit dat bijna alle Nederlanders het erover eens zijn dat roken slecht is en dat voorkomen moet worden dat kinderen beginnen met roken. Als kinderen niet gaan roken, ontstaat op termijn vanzelf een rookvrije generatie. Het idee dat roken er gewoon bij hoort, dat dat stoer is, moet niet langer gevoed worden. Belangrijk is daarom dat kinderen niet meer geconfronteerd worden met rokende mensen en dat rolmodellen het goede voorbeeld geven."

Er is een maatschappelijke trend die laat zien dat roken langzaam maar zeker minder populair aan het worden is. In 1990 rookte gemiddeld 38% van de mensen, wat gedaald is naar 26% anno nu. In 1990 blies een roker gemiddeld 17 sigaretten of shagjes per dag de lucht in, nu nog 13. Deze trend kan versneld worden door beginnen met roken te ontmoedigen.

DRAAGVLAK Al snel wordt duidelijk dat iedere vereniging haar eigen cultuur heeft en dat het draagvlak voor rookvrij niet overal even groot is. Onderkend wordt dat rokers ook gewaardeerde leden van een vereniging zijn, dat zij rechten hebben en niet in een verdomhoekje geplaatst moeten worden. Het zijn met name de oudere generatie en de teams die houden van een derde helft, waar roken onderdeel uitmaakt van de gezelligheid. Belangrijk is daarom om de dialoog aan te gaan en draagvlak te creëren. Om kinderen tegen roken te beschermen, zijn er ook kleinere stappen te maken. Het werkt het best als alle leden betrokken zijn en er gezamenlijk afspraken gemaakt kunnen worden. Als bestuur rookvrij er doorduwen, wordt niet geadviseerd.

CONCLUSIE Om kinderen te beschermen tegen roken zijn er afspraken en maatregelen nodig, maar iedere vereniging dient zelf te bepalen welke stappen er genomen kunnen worden. Dit, met voldoende draagvlak en passend bij de eigen cultuur.