• Wethouder Eijbersen vervangt armaturen (archief dec 2015)

    Bunniks Nieuws

Citytec in beroep over lichtmasten

ODIJK Afgelopen zomer won de gemeente een rechtszaak tegen Citytec, het bedrijf dat de straatverlichting verzorgde. De gemeente en Citytec konden geen overeenstemming bereiken over de afkoopsom van de lichtmasten en armaturen. Citytec wilde 8 ton hebben. Na de rechtszaak is daar 3 ton van overeind gebleven. Citytec ging beroep en volgens een gemeentewoordvoerder dient dit op 28 januari.

Kuun Jenniskens

De gemeente had een langdurig contract met CityTec voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Dit contract eindigde op 1 januari 2016. Vanaf die datum is de gemeente gaan samenwerken met Soest en De Bilt - in de verwachting op deze wijze efficiënter en goedkoper te kunnen uitbesteden.

Sinds het beëindigen van de overeenkomst heeft de gemeente een conflict met CityTec. Het bedrijf claimde het eigendomsrecht van de lichtmasten en vroeg een afkoopsom van 757.000 euro voor overdracht aan de gemeente.

Volgens de gemeente is er veel ambtelijke inzet geweest om tot overeenstemming te komen en in den minne te schikken. ,,Dit heeft door de starre opstelling van CityTec geen resultaat gehad: men wilde vasthouden aan ongeveer de voornoemde afkoopsom”, zo staat in een informatienota. Uiteindelijk heeft de rechtbank op 20 juni 2018 de gemeente Bunnik veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 305.587 euro (plus rente, ongeveer 70.000 euro). ,,De uitkomst van dit vonnis komt nagenoeg overeen met de voorcalculatie zoals deze door onze ambtenaren is opgezet. Zoals u begrijpt, zijn wij tevreden met deze uitkomst mede gezien de ingewikkelde voorgeschiedenis”, aldus de gemeente.

De gemeente is hiermee eigenaar van de lichtmasten en armaturen geworden, en moet dus gaan sparen voor vervanging. Het kostenplaatje op jaarbasis komt neer op 26.000 euro. Het is nog even afwachten op het hoger beroep of deze bedragen overeind blijven.