• Annemarie Huijsman (CDA)

    Gemeente Bunnik

CDA vragen over luchtkwaliteit

ODIJK Vanuit het CDA is op 8 november 2018 een motie aangenomen om in te schatten hoe het gaat met de luchtkwaliteit, ook als vanwege groei van het aantal inwoners de verkeersintensiteit groeit. Annemarie Huijsman vroeg zich namens het CDA af of de wethouder hier al iets mee heeft gedaan richting provincie en GGD?

door Kuun Jenniskens

Weth Eijbersen zei dat hij op 28 februari een brief naar de provincie heeft gestuurd. ,,Dit bracht wel wat teweeg, waardoor er nog gesprekken in maart en april zijn geweest. We zijn voor het Platformoverleg Luchtkwaliteit uitgenodigd. De provincie zoekt hier nog een bestuurlijke trekker voor - het is een beetje professor dr Akkermans, maar ik word genoemd (referentie aan Koot en Bie, red.) - Het geeft aan dat we uw vraag op de kaart hebben gezet." Verder zei Eijbersen dat op maandag 13 mei 500 vrijwilligers met een snuffelfiets met sensoren door de provincie gaan fietsen, een ambtenaar van de gemeente Bunnik doet hier ook aan mee. Eijbersen had ook de ODRU gewezen op de CDA motie.

Huijsman (CDA) zei erg vrolijk te worden van dit antwoord van de wethouder.