• De raadszaal van de gemeente Bunnik tijdens 'de wandelgangen'.

    Kuun Jenniskens

CDA: 'te summier geïnformeerd' over woningaantallen Odijk-west

Kuun Jenniskens

ODIJK Eerder meldde het Bunniks nieuws (23 augustus) dat bij de verkeersstudie naar de verkeersdruk op de N229, gerekend wordt met een verdubbeling van de grootschalige woningbouwopgave. Het gaat niet langer om 1000 woningen, maar om 2000 woningen. De journalist haalde dit uit de collegenotulen. Het CDA vraagt zich af waarom de gemeenteraad over zo'n belangrijke kwestie niet actief is geïnformeerd.

Tijdens de vragenronde noemde Leen Vernie (CDA) het kwalijke zaak: "Wij hebben als CDA fractie als vervolg op de gezamenlijk motie van 9 maart 2017 gevraagd of wij als raad steeds goed op de hoogte gehouden kunnen worden van ontwikkelingen in het proces en dat is toegezegd. Daarom vinden wij het kwalijk dat deze relevante informatie niet direct gedeeld is met de gemeenteraad. Het artikel zorgt voor verwarring. Dat vinden wij een slechte zaak. Wij staan als volksvertegenwoordigers met onze mond vol tanden als er nu vragen aan ons gesteld worden over dit onderwerp omdat we een informatieachterstand hebben. De fractie voelt zich in haar rol als raadslid niet serieus genomen."

Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) is mening dat de raad voldoende is geïnformeerd. Net als de journalist had de gemeenteraad deze stukken kunnen opvragen. Eijbersen: "In het stuk staat ook dat er een willekeurig getal is genomen, om eind dit jaar een besluit te kunnen nemen."

Leny Visser (CDA) vroeg of de wethouder bedoelde dat ze dit zelf uit de collegenotulen had moeten opmaken? Visser: "Wij hebben toch echt een ander beeld bij informeren. Het gaat hier om een wezenlijk onderzoek. U had dit aan de raad moeten versturen. Dus wij ontvangen nog graag de stukken."  De stukken zijn inmiddels verstuurd.