• CDA en Liberalen tijdens de raadsvergadering (archief zomer 2018)

    Kuun Jenniskens

CDA en Liberalen halen politieke zinsnede uit collegevoorstel

ODIJK Een collegevoorstel over de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - die vanuit de rijksoverheid gemaximeerd is op 17,50 euro per vier weken - heeft een amendement gekregen, dwars door lijnen van coalitie en oppositie heen. Dat gebeurt niet vaak in Bunnik, althans niet de afgelopen periode.

Kuun Jenniskens

Oppositiepartij CDA en coalitiepartij De Liberalen vonden elkaar in de opvatting dat de zinsnede: ,,zij het dat de raad van de gemeente Bunnik het niet eens is met deze van rijkswege opgelegde maatregel” uit het raadsbesluit moest worden geschrapt.

Leen Vernie (CDA), die het amendement indiende, lichtte toe dat deze zin niet relevant is voor het besluit als zodanig. Verder zijn CDA en Liberalen van mening dat het nadeel voor de gemeente Bunnik door het college voldoende onder de aandacht is gebracht bij de VNG, die dat op haar beurt weer in Den Haag duidelijk maakt. De zin mocht ook worden geschrapt omdat deze beide partijen deze mening niet delen. Zij zien ook voordelen voor inwoners,  voor wie zorg goedkoper wordt, en ze hopen dat zorgmijders nu misschien wel een beroep komen doen op de WMO.

Nicky van der Voort (P21) ging hier fel tegenin. Net als wethouder Erika Spil (P21) vindt zij een dergelijke politieke opmerking een belangrijk signaal. Bij P21 leven grote zorgen dat de zorgkosten flink oplopen door deze maatregel, en dat dit ten koste gaat van mensen die het het hardst nodig hebben.

Wethouder Spil is van mening dat hierover in Den Haag een stevig robbertje moet worden gevochten, vanwege de vele nadelen die hieraan kleven en de grote financiële risico’s. Zij meldde dat 97 procent van alle Nederlandse gemeenten tegen deze nieuwe maatregel is.