• Deze plek wordt nu ook al deels voor parkeren gebruikt

    Kuun Jenniskens

Carpoolparkeren bij station kost 1 miljoen

Kuun Jenniskens

ODIJK/BUNNIK Begin vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het verzoek van de provincie Utrecht om nabij de Groenweg (links van de fietstunnel) ten zuiden van station Bunnik een parkeerplaats voor 60 Park en Ride plekken en 30 carpoolplaatsen aan te leggen. Het hele project blijkt 1 miljoen euro te gaan kosten.

 

SUBSIDIE Omdat de gemeente met huidige eigenaar van de grond Prorail, een afspraak heeft om de grond als eerste te kunnen aankopen, wil de gemeente de grond aankopen. De provincie zal vervolgens met een subsidie van 1 miljoen euro - bedoeld voor de aankoop van het terrein, voorbereiding, planvorming en aanleg - de parkeerplaats voor Bunnik betalen.

Uitgaand van 90 parkeerplaatsen, komt dit neer op 11.111 euro per parkeerplek.

LINKS VAN DE FIETSTUNNEL De parkeerplaatsen worden links van de fietstunnel aangelegd, op een plek waar nu ook al wordt geparkeerd, maar die niet of nauwelijks is bestraat.

Vorig jaar was het idee dat de provincie Utrecht deze grond zou aankopen. Toen is ook afgesproken dat Bunnik in ruil daarvoor het onderhoud en het beheer van deze parkeerplaatsen moet verzorgen. Dat laatste blijft zo, Bunnik zal het beheer en onderhoud ter hand nemen.

KNOOPPUNT NOG NIET BEKEND Er loopt ook nog een 'Pilot knooppuntontwikkeling Station Bunnik'. Binnen dit project worden ideeën ontwikkeld om station Bunnik in de toekomst door te ontwikkelen als belangrijk OV-knooppunt voor het Science Park en voor recreatieve doeleinden. Hier is nog geen besluit over genomen.Volgens het college is het geen punt om deze parkeerplaatsen alvast aan te leggen.

Deze grondaankoop druist wel in tegen het grondbeleid van de gemeente. De gemeente mag niet meer actief zelf grond aankopen. Omdat deze grond wordt gekocht om een openbare voorziening aan te leggen, meent het college dat een uitzondering kan worden gemaakt. Deze week zal duidelijk worden of de gemeenteraad het hiermee eens is.

TEKENING IS AF Inmiddels is in overleg met omliggende bedrijven een inrichtingstekening gemaakt. Hierop is te zien dat er nabij de straat een wadi komt, om de waterhuishouding te reguleren. Er komen in totaal 90 parkeerplekken. Via een trap kan men rechtstreeks het perron op.

De Omgevingsvergunning is aangevraagd en er zijn milieuonderzoeken uitgevoerd. Recent is deze aanvraag door de gemeente goedgekeurd.

DEAL BIJNA ROND Met Prorail is de aankoop deal op een haar na rond. Als de gemeenteraad zich positief heeft uitgesproken kan de aankoop worden afgerond.

Het parkeerterrein - bestaande uit carpool en P&R plekken - zal het komende half jaar worden aangelegd.

OPEN HUIS De gemeenteraad vergadert in het Open Huis van donderdag 25 januari over deze parkeerplekken. Op 15 februari staat het op de raadsagenda.