• Het pand van Auto Bildt Bunnik met links geparkeerde auto's

    Kuun Jenniskens

B&W ziet garage graag vertrekken

BUNNIK Iedereen kent het pand van Auto Bildt op de hoek met de Rhijnauwenselaan. Goed zichtbaar vanaf de provinciale weg staan er auto ‘s voor de verkoop geparkeerd. B&W noemt dit aangezicht ‘buitengewoon storend’. Het idee is om de bedrijfspanden te slopen en te vervangen door 2 woningen.

Kuun Jenniskens

GEEN AUTOHANDEL Uit het voorstel blijkt duidelijk dat B&W niet blij is met een autohandelaar op deze plek. Het stelt in haar voorstel aan de gemeenteraad: ,,Het niet-agrarische bedrijfsperceel op deze locatie in het buitengebied biedt een buitengewoon storende aanblik. Het gaat hier om een autohandel met bijbehorende stalling in de open lucht van de te verhandelen wagens, die vanuit openbaar gebied duidelijk zichtbaar zijn. Dit perceel ligt op een strategische beeldbepalende plaats, namelijk aan een groene noord-zuid gerichte zone en tevens aan de toegangsweg naar Rhijnauwen en in de directe invloedsfeer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zeker hier doet de huidige functie sterk afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van het perceel zelf en ook de omgeving.”

BEELDBEPALENDE PLEK Het college van B&W noemt deze aanvraag een versterking is van de bijzondere kwaliteiten van het buitengebied, met naast openheid, ook een rijke cultuurhistorie. Hier wordt samen met partners uit de regio hard aan gewerkt.

Het perceel ligt op een strategische beeldbepalende locatie, namelijk aan de toegangsweg naar Rhijnauwen - dat een grote toevloed aan dagjesmensen kent - en in de directe invloedsfeer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

VOORTUIN VAN UTRECHT Bunnik wil graag de groene voortuin van Utrecht zijn, en daar kan dit plan aan bijdragen. Idee is dat sloop van deze bedrijfspanden de ‘recreatieve kracht’ van dit gebied versterkt, zo stelt B&W in haar raadsvoorstel. Auto Bildt Bunnik is al 40 jaar aan de Provinciale weg 114 gevestigd. Aanvrager is de lokale makelaar RMA Verecos, deze heeft meerdere varianten bedacht. Het college voelt het meest voor de variant waarbij de hele bedrijfsbestemming wordt geschrapt.

REKKELIJK De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de kaders. Daarbij wordt een streep gezet door de bedrijfsbestemming. De locatie krijgt een bestemming wonen met ruimte voor twee woningen. Dat is niet helemaal conform provinciale regels, omdat er dan eigenlijk 1000 vierkante meter aan bedrijfspanden moet worden gesloopt. Maar Auto Bildt heeft zoveel vierkante meters niet. De gemeente wil voorkomen dat er zich opnieuw een garagebedrijf vestigt, dus het wil de koe bij de horens vatten en toestemming verlenen voor twee woningen. Er ligt een plan voor landschappelijke inpassing door Stuurgroep Kromme Rijnlandschap - ook dat is onderdeel van de kaders.

De raad bespreekt het plan op donderdag 7 maart en wordt gevraagd om op 28 maart een besluit te nemen.