• Ad Böing vertelt aan de Bunnikse politiek

Buurtsportcoaches voor iedereen

BUNNIK Voor de wedstrijd FC Utrecht tegen Willem II heeft Bunnik Beweegt3 aan college en raad van Bunnik haar plannen voor 2018 gepresenteerd. Bunnik Beweegt3 wil vanaf dat jaar de Buurtsportcoaches beschikbaar hebben voor iedereen. Nu moeten organisaties en verenigingen nog een eigen bijdrage leveren voor hun inzet. De ervaring is, dat juist die clubs die daarvoor de financiële middelen niet hebben het op dit moment moeilijk hebben om gezond te blijven en dus behoefte hebben aan de inzet van een coach. Dat moet anders om te voorkomen dat sportinitiatieven in de gemeente onnodig verdwijnen. Het steuntje in de rug van een professional blijkt dan vaak genoeg, dat is de afgelopen twee jaar in de praktijk bewezen.

GEEN HALF WERK Ad Böing zegt hierover: "De afgelopen twee jaar hebben de buurtsportcoaches Mieke, Jesper en Robin laten zien dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan gezond bewegen en sporten in Bunnik. In 2016 hadden ze in totaal meer dan 3.500 contacten met inwoners. Ouderen bewegen meer, de jeugd is enthousiast over de schoolsporttoernooien en andere activiteiten en de verenigingen zijn blij met de werving van nieuw kader en nieuwe leden. Dat hebben ze gerealiseerd met slechts 1,3 formatieplaats. Bunnik heeft recht op een rijksbijdrage voor3 fte, de gemeente moet dan echter wel bereid zijn om daaraan hetzelfde bedrag als de rijksoverheid bij te dragen. Ik begrijp dat ze eerst de kat uit de boom hebben gekeken, voor ons was het ook de vraag of het zou werken. Daar kunnen we nu volmondig ja op zeggen, de buurtsportcoaches hebben hun bestaansrecht de afgelopen twee jaar bewezen. Meer dat dat zelfs! Als de gemeente dat ook vindt, dan kunnen we door met de Buurtsportcoaches, zo niet dan is het maar de vraag of we op deze wijze verder kunnen. We hebben sowieso een wachtlijst, drie verenigingen hebben aangegeven graag een buurtsportcoach in te willen schakelen, daar hebben we nu geen tijd voor."

VOOR IEDEREEN Ad, voorzitter van de initiatiefgroep Bunnik Beweegt3, is duidelijk over de ambities: "Ik ben supertrots op wat de coaches bereikt hebben, FC Utrecht bood ons de kaarten en zaal aan voor deze presentatie en gaf aan dat de samenwerking met Bunnik Beweegt in de regio met afstand het beste is van allemaal. Als je ziet wat we gepresteerd hebben: dat is geweldig. Dat kun je gewoonweg niet laten lopen. Dit is de kans voor Bunnik om de regio te laten zien dat de combinatie van vrijwilligers en professionals hier echt werkt. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en halen veel energie uit het enthousiasme en de inzet van de drie coaches. De politiek is nu aan zet. Wij hebben een fantastische voorzet gegeven, die hoeft alleen nog ingekopt te worden. Daar kunnen we nu allemaal van profiteren. Dit is de kans om het stimuleren van sporten en bewegen in de gemeente structureel goed te regelen."