• Het was een druk bezochte informatieavond waarbij veel buurtbewoners aanwezig waren

    Kuun Jenniskens

Buurt hecht aan groen: ,,Bouw deze appartementen voor het gemeentehuis!"

ODIJK Een info avond over nieuwe appartementen op de weide van de kinderboerderij bracht veel omwonenden op de been. De meesten van hen hadden een stevige mening over het plan. Zeker omdat Bunnik een groene gemeente wil zijn, werd niet helder waarom dit groen wordt opgeofferd.

Kuun Jenniskens

Het plan is nog niet helemaal af, maar waarschijnlijk wordt het een gebouw met tien appartementen van 50 tot 65 vierkante meter, met twee slaapkamers. Het gebouw komt op de hoek van de Rozelaar met de Zeisterweg, waar nu de tweede weide van de kinderboerderij is. Het verkeer van en naar het appartementengebouw gaat via de Rozelaar en de Beukelaar verlopen, om dan bij de Nicolaaslaan uit te komen. Niet via de Zeisterweg, want dat is op dit punt een fietspad.

2021 KLAAR De parkeerplaatsen aan de Rozelaar lopen niet helemaal door naar hoek, volgens een woordvoerder van LekstedeWonen gebeurt dit om de hoek groen te houden en geen verstoring op het fietspad te geven.

Het gebouw wordt gasloos, dat is inmiddels voor alle nieuwbouw verplicht. Welke duurzaamheidsmaatregelen - zoals zonnepanelen op het dak - er verder worden genomen, is nog niet bekend.

Volgens LekstedeWonen, initiatiefnemer van deze sociale woningbouw, zal het 2021 worden voordat het gebouw er daadwerkelijk staat. Voor die tijd moet er nog een wijziging komen op het bestemmingsplan. De weide heeft nu al wel een woonbestemming, maar voor drie vrijstaande woningen. Dit moet worden aangepast naar een appartementengebouw.

TEVEEL STEEN Mensen uit de directe omgeving hebben zo hun bedenkingen, blijkt tijdens de informatieavond van 6 december. ,,Dit wordt het hem niet”, zegt een meneer heel stellig. Bewoners van de boerderij, maar ook van de Rozelaar en de Lindelaar kijken er direct op. ,,Het aangezicht wordt toch minder landelijk. Het is een nadeel dat we er zo meer steen bij krijgen.” Een man iets verderop zegt dat hij het stuk grond wel wil kopen, om het groen te houden. Ook zijn er zorgen over het lage aantal parkeerplaatsen; gaat dit geen parkeeroverlast in de buurt geven? Meerdere malen wordt de opmerking gemaakt dat dit gebouw maar op het gazon voor het gemeentehuis moet komen te staan.

Eén echtpaar houdt vanuit hun woning toezicht op de dieren en is actief betrokken bij de kinderboerderij. ,,Ik kijk uit mijn raam, hoor de dieren - sta er mee in verbinding. En ik reageer als ik denk dat er iets niet goed gaat. Dat ga ik natuurlijk heel erg missen.”

STANK EN Q-KOORTS Ook het verplaatsen van de dierenweide (van 750 vierkante meter) naar de andere kant van het Pad door Dalenoord, geeft vanuit bewoners van die appartementen zorgen over stankoverlast van de geiten, en maar ook over gevaren van ziekten, zoals q-koorts.

Buurtbewoonster en dierenarts Yvette de Geus (als onderzoeker gespecialiseerd in overdracht van ziekten tussen mens en dier) wil mensen daarover gerust stellen: ,,Omdat de dieren worden ingeënt is er geen gevaar. Zeker ook omdat de geiten niet ‘aflammeren’ en Q-koorts alleen rondom geboorte speelt, is het risico nihil”, aldus de dierenarts.

POEPBRIJ Vanuit het oogpunt van volksgezondheid hield Yvette de Geus richting de gemeente een stevig verhaal over de wadi die dwars door de nieuwe weide loopt. ,,Ik begrijp de romantiek van een wadi. Maar de mest van de geiten komt in de wadi, ook honden gaan ontlasten in de wadi in het stuk buiten de weide van de boerderij. Na een regenbui geeft dat één poepbrij. Dat wordt een verzamelplaats voor parasieten en pathogenen. Er komen ratten op af - met kans op de ziekte van Weil. Ook honden hebben parasieten in hun ontlasting, of krijgen ze als ze drinken uit de wadi. Als hier dan ook nog eens kinderen spelen, is dat een erg slechte combinatie.”

SLECHT VOOR VOLKSGEZONDHEID Ook het drassig land is niet goed voor de geiten. Het wordt modderig en dat geeft zere poten en zachte hoeven en ‘rotkreupel’. Met alle veranderingen in het klimaat blijft de grond misschien lang drassig. Yvette de Geus: ,,Leg deze wadi niet op deze plek aan. Bij goed grondbeheer is ook een weide een goede buffer voor regenwater. Voor de volksgezondheid is het echt beter de wadi op deze plek te schrappen.” De gemeente noteerde haar opmerkingen en er komt nader contact op dit punt.

Vanuit het waterschap krijgt een bouwproject de verplichting opgelegd om, vanwege de extra verstening van deze nieuwbouw, het afwateren en infiltreren goed te regelen - zo legde een gemeentewoordvoerder uit. De gemeente zei toe nader te bekijken of de wadi elders kan worden aangelegd.

MORGEN BEGINNEN Natuurlijk waren er ook voorstanders aanwezig; mensen die al lang naar een woning zoeken in Odijk. Zij kunnen niet wachten tot er meer wordt gebouwd. Zoals een jonge vrouw die sinds twee jaar met haar vierjarige dochter bij haar moeder op zolder woont: ,,Ik wil overal wel wonen, al is het maar op één kamer. Ik sta pas twee jaar ingeschreven. Wij komen uit Odijk en ik wil graag bij mijn moeder in de buurt blijven wonen, want zij zorgt voor mijn dochter als ik naar het werk ben. Ik vind het ook een mooi gebouw om te zien, dus van mij mogen ze morgen beginnen met bouwen.”