• Een van de activiteiten tijdens de beweegweek was het zitvolleybal.

    Inez van Beurden

Bunninchem beweegt meer

BUNNIK De bewoners van woonzorgcentrum Bunninchem in Bunnik kregen afgelopen week extra gelegenheid om te bewegen, tijdens de beweegweek. Zorgorganisatie QuaRijn legt op deze manier twee keer per jaar de nadruk op bewegen, om te voorkomen dat Bunninchem afzakt naar het niveau van de meeste woonzorgcentra in ons land, waar bewoners veel te weinig bewegen.

Agnes Corbeij

Uit onderzoek van kennisinstituut TNO van 2016 blijkt dat 86 procent van de ouderen die in zorginstellingen wonen, onvoldoende beweegt. Op geen enkele dag in het jaar bewegen zij dertig minuten matig. Miriam van Kessel, beweegagoog bij QuaRijn: "Velen van hen bewegen per dag minder dan 5 minuten. Dat betekent dat ze 23 uur en 55 minuten per dag stil zitten of liggen."

AUTONOMIE Dat is kwalijk, omdat bewegen, ook voor ouderen en dementerenden, cruciaal is. Van Kessel: "Bewegen activeert de hersenen. Het is niet alleen goed voor de spierkracht, evenwicht en conditie, maar ook voor de hersencapaciteit. Het kan het proces van dementie vertragen. Ook is het belangrijk voor autonomie en tegen depressie." Dat bewegen is heel laagdrempelig. Van Kessel: "Kauwen is ook bewegen. Door te kauwen stimuleer je het brein. Maar veel ouderen krijgen geprakt voedsel, terwijl dat lang niet altijd nodig is."

Naast de dagelijkse handelingen, wordt ook intensievere beweging aangeboden. Bij Buninchem worden bijna elke dag beweegactiviteiten georganiseerd. Tessa van Laaren werkt als activiteitenbegeleider bij Bunninchem. "Als ik mensen vraag of ze naar de beweeggroep komen, schrikt dat af. Ze zijn dan bang dat ze moeten touwtje springen ofzo. Maar als ik vertel dat de meeste activiteiten zittend gebeuren en dat alles mag en niks moet, zijn ze vaak wel over te halen."

PLEZIER De beweegweek leverde voor de bewoners vooral ook veel plezier op. Er was een spelletjescircuit, een rebustocht, en een zitvolleybaltoernooi. Op vrijdag was er een lopend buffet. Ook het personeel deed mee, met een eigen volleybaltoernooi in de binnentuin van Bunninchem.

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp is te lezen in de papieren krant van komende week.