• Derde zijlader RMN

    RMN

Bunnik goed bezig met recycling

ODIJK Ten opzichte van Baarn, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist - gemeenten die ook afval inzamelen via Reiniging Midden Nederland (RMN) - scoort Bunnik het best met het recyclen van materiaal. Bunnikse inwoners produceren 173 kilo restafval per inwoner jaar. In de regio ligt dit op gemiddeld 195 kilo.

Het recyclepercentage ligt in Bunnik op 69%, gevolgd door Baarn en Soest met 68%. Nieuwegein presteert het slechtst met 54%. Dit blijkt uit het jaarverslag van RMN over 2017.

RMN-directeur Rob Schram: ,,In 2017 is een mooie stap gezet op de weg naar vermindering van restafval. De hoeveelheid ingezameld restafval was in 2016 nog 201 kilogram per inwoner. In 2017 hebben we dit terug weten te brengen tot 195 kilogram per inwoner. Dat is zelfs drie kilo per inwoner minder dan we hadden verwacht."

Uit sorteerproeven van RMN blijkt dat er nog te grote hoeveelheden grondstoffen in het restafval terechtkomen. Door de hoeveelheid papier, GFT, harde kunststoffen en PMD in het restafval te verminderen, kan de hoeveelheid restafval teruggebracht worden naar 74 kilo per inwoner. Een verwijdering van al het GFT uit het restafval zou al leiden tot een vermindering naar 124 kilo restafval per inwoner. Rob Schram: ,,We blijven ons dus inzetten om de hoeveelheid restafval per inwoner verder te verlagen en het hergebruikpercentage te verhogen.¨ De ambitie is om in 2025 nog maar 100 kg restafval per inwoner in te zamelen.