• Facebookpagina Magisterium

In Bunnik geen plek voor nieuwe onderwijsvorm Magisterium

ODIJK Raadsfracties zijn het met het college eens om in de gemeente geen ruimte te bieden aan een nieuwe onderwijsvorm Magisterium. De Stichtingsnorm wordt niet gehaald en in Bunnik is geen onderwijs mogelijk voor leerlingen tot 20 jaar

Kuun Jenniskens

LEERLING CENTRAAL Het college beschrijft Magisterium als een school die op 1 januari 2018 is opgericht en die uitgaat van een doorgaande didactische ontwikkellijn voor studenten van 2-20 jaar. De leerling staat centraal, leven in vrijheid en verbondenheid. Magisterium geeft aan dat hun school met geen andere school is te vergelijken. Ze gaan uit van democratische principes, geen lesgroepen, geen lesprogramma. Een individueel volgsysteem brengt de ontwikkelingen van de leerlingen in beeld.

STICHTINGSNORM Omdat Magisterium niet aan de Stichtingsnorm van het ministerie van Onderwijs van 200 leerlingen (binnen 5 jaar) kan voldoen, adviseert het college dit verzoek af te wijzen. Tijdens het Open Huis zei Conrad van Pruijssen namens Magisterium wel te kunnen voldoen aan dit criterium en hij meende wel twee scholen in Bunnik te kunnen oprichten. Daarom vroeg hij de gemeenteraad een positief advies te overwegen.

MARKTONDERZOEK Raadslid Leen Vernie (CDA) wilde weten of Magisterium marktonderzoek heeft gedaan of in Bunnik behoefte is aan een dergelijke school? Pruijssens zei dat niet te hebben gedaan en dat een leerlingenprognose voor een aanvraag voldoende is.

SCHOLEN GESLOTEN Wethouder Jorrit Eijbersen vertelde de raad extern advies te hebben ingewonnen. ,,Op grond van de data en het gesprek met Magisterium trekken wij de conclusie dat deze aanvraag laat zien dat er onvoldoende leerlingen zijn. De aanvragers geven ook blijk van weinig kennis van de situatie in Bunnik; het concept gaat uit van leerlingen van 2 tot 20 jaar, maar Bunnik kan geen middelbare school hebben. Ook speelt natuurlijk mee dat in deze gemeente twee scholen zijn gesloten.”

Uiteindelijk kwamen de drie raadsfracties tot de eindconclusie deze aanvraag niet te honoreren. Tijdens de raadsvergadering werd dit met een hamerslag bekrachtigd.