• Baklava, een traditioneel zoet gerecht dat meestal gegeten wordt als dessert in de Balkan en het Midden-Oosten.

    Marten van Dijl

Bunnik en de 112 statushouders

BUNNIK In totaal zijn er sinds 2015 112 vluchtelingen in Bunnik geholpen met het integratieproces waarvan een groot deel Islamitisch is. Allemaal hebben ze tot nu toe de inburgeringscursus gehaald en hierbij kennis opgedaan over de Grondwet en de Nederlandse cultuur. Hoe open staat Bunnik voor vluchtelingen en hun cultuur?

Ieder jaar komen er vluchtelingen en asielzoekers naar Nederland. Zodra hun aanvraag tot asiel wordt aangenomen en zij een verblijfsvergunning krijgen, is het de taak aan de overheid deze vergunningshouders toe te wijzen aan gemeenten.

VWSB, Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik, is een organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen. Deze organisatie helpt met inburgering, taalcoaching en werkcoaching. Anneke Doeven, algemeen coördinator, vertelt over de initiatieven van de Bunnikse inwoners. ,,Wij merken dat de vluchtelingen heel graag in de gemeente wonen omdat er veel onderlinge contacten zijn met de Bunnikers. We zien ook dat de bereidheid iets te doen voor vluchtelingen toeneemt. Ik heb de indruk dat heel veel mensen zich willen inzetten.'' Volgens Anneke voelen de mensen zich gezien als onderdeel van de samenleving. Beetje bij beetje vinden er steeds meer verbinding op een plezierige manier plaats. ,,Bunnik is kleinschalig en heeft daarmee een voordeel: veel connecties op klein niveau. Laatst kreeg ik het aanbod van tweedehandsspullen, dat geeft wel de indruk dat er op een positieve manier over de aanwezigheid van vluchtelingen wordt gedacht.''

Evenementenbureau Brothers Horeca en het Pastillon hotel in Bunnik hebben vluchtelingen in dienst. Edward Klaassen, Operations Manager van het hotel, vertelt hierover. ''Anderhalf jaar geleden zijn we in contact gekomen met vluchtelingenwerk en is alles in werking gezet. We willen de vluchtelingen een kans geven, want ik kan me goed voorstellen dat het spannend is voor het eerst hier te zijn.'' Het hotel biedt hen een plek om de taal te leren en te wennen aan de Nederlandse cultuur. ''Andersom leren wij ook van hun cultuur. Wat ik zelf heel mooi vind is hun taal-technische vooruitgang. Het moment dat de jongens binnenkwamen in vergelijking met nu is groot. Ze durven te spreken.'' Een van de jongens is van de algemene dienst, de anderen houden zich bezig met het neerzetten van de zalen. Op den duur willen ze hen ook in het restaurant laten werken. ''Wij merken dat ze er echt bij horen.''


Bunnik lijkt vluchtelingen met open armen te verwelkomen. Maar hoe wordt er vanuit de Bunnikkers tegemoetgekomen aan de Islamitische cultuur? Basisscholen informeren de kinderen bescheiden over de Islam en de Ramadan, maar aandacht voor een echte viering staat nog niet op de agenda. Ook het project 'Betrokken kinderen' dat in 2015 werd opgericht, laat Nederlandse kinderen kennis maken met vluchtelingen. De insteek ligt hierbij in de ontmoeting en kennis delen, maar is niet gericht op cultuurverschillen. En juist leren van elkaars cultuur is belangrijk, voegt Leny Visser, CDA fractielid, hieraan toe. ,,Op het moment dat Bunnik multicultureler wordt, lijkt het mij goed tegemoet te komen naar elkaar.''