• De negen geëerde brandweermannen poseren tezamen met burgemeester van Bennekom voor de nieuwe brandweerwagen.

    Richard Thoolen

Brandweermannen geëerd

WERKHOVEN Zaterdag werden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer Werkhoven een negental brandweermannen geëerd. Burgemeester van Bennekom hield het begeleidende praatje en reikte diploma's, oorkondes en bloemen uit.

Postcommandant van den Dikkenberg presenteerde de cijfers over 2018. In totaal is de brandweer 42 maal uitgerukt, een toename van 60% ten opzichte van 2017. Dit was 21 keer voor brand, 8 keer voor hulpverlening, 4 reanimaties, 4 keer dienstverlening en 4 keer op basis van het Openbaar Meldsysteem. Van den Dikkenberg memoreerde de 5 branden op de Hollende wagenweg. Deze hebben een grote impact gehad op het korps vanwege het grote aantal blusuren en ook het aantal dode dieren. Vervolgens ging hij in op de aanschaf van een nieuwe bluswagen en afgelopen jaar behaalde diploma's en certificaten.

VOORUITBLIK Van den Dikkenberg gaf te kennen op 1 april de straalpijp over te dragen aan zijn opvolger. Er worden twee nieuwe aspiranten geworven, twee nieuwe bevelvoerders opgeleid alsmede twee chauffeurs. Van den Dikkenberg is er trots op dat een kleine gemeenschap als Werkhoven er een sterke en vitale brandweerpost op na weet te houden.

DIPLOMA'S Zowel Theo van Eck als Bart de Kruijf hebben het diploma brandmeester behaald en zijn bevorderd tot bevelvoerder. Een bijzondere prestatie aangezien beide heren de opleiding volbrachten naast het hebben van een groot bedrijf en het vaderschap van een jong gezin.

JUBILEA Jeroen Koster is 10 jaar actief als brandweerman voor de posten Werkhoven en Bunnik. Fred Veldhuizen en Pedro van Wijk zijn 15 jaar in dienst. Rijk van den Dikkenberg heeft de afgelopen 25 jaar diverse functies bekleed binnen de brandweer. Co Oskam is 30 jaar actief.

AFSCHEID Afscheid als brandweerman werd genomen van Arie de Jong en Rik Hillebrand. De Jong is 25 jaar actief geweest voor de post Werkhoven. In deze tijd is hij bij circa 1000 incidenten aanwezig geweest en heeft daar veel goeds kunnen doen. Bijzonder vermeldingswaard is dat hij bij een brand in Odijk 3 kinderen uit het brandende huis wist te halen en bij ze is gaan zitten te ondersteuning en gerust stelling. Hillebrand is 22 jaar bij de brandweer betrokken. Naar schatting is hij bij 1200 incidenten betrokken geweest. Hillebrand zette zich ook vaak in om dieren te redden, maar deze uiten hun dankbaarheid soms wat onverwacht. Bij het redden van een kat uit een hoge boom haalde deze uit waardoor Hillebrand zijn evenwicht verloor en van de ladder viel. Dit leverde hem gescheurde enkelbanden op. Bij een andere brand zette Hillebrand alles op alles om een achtergebleven hond te redden. Als dank beet deze trouwe viervoeter hem eerst in zijn arm en deed daarna zijn behoefte over hem heen.

HUMOR Tijdens de toespraak van de burgemeester klonk meermaals gehuil van een kind. Volgens van Bennekom was dat een niet mis te verstaan teken dat de toespraak te lang duurde. Hij excuseerde zich door te vermelden dat hij deze niet zelf geschreven had. Maar iedereen begreep dat er echt wel de tijd genomen mocht worden om deze dappere mannen in het zonnetje te zetten.