• Veel rookgassen en roetdeeltjes kwamen bij de brand vrij

    RTV Utrecht

Branden geven geen gezondheidsrisico’s en worden grondig onderzocht [UPDATE]

WERKHOVEN Onder Werkhovenaren heerst onrust over de branden. Er is veel meeleven met de slachtoffers. En er doen de nodige speculaties over mogelijke oorzaken de ronde. Het ontbrak afgelopen weekend aan informatie over de brand - ook over het feit of de rook schadelijke stoffen zou kunnen bevatten en over roetdeeltjes in de tuin.

Kuun Jenniskens

VEILIGHEIDSRISICO’S Inwoner Roel den Dikken schreef burgemeester Roland van Schelven hier zondagavond een brief over. Hij is bezorgd over de informatievoorziening bij dit soort calamiteiten. ,,Het was geen fijn idee om in de rookpluim te staan met je huis, zonder dat je weet of er sprake is van voor de gezondheid schadelijke stoffen. Dit dak was wellicht niet van asbest, maar menige agrarische schuur heeft dat nog wel. Verder weet je niet wat er in de stal zit. Mijn behoefte op zo'n moment  is eigenlijk om, ook als er geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid, dit ook op een of andere manier snel te communiceren.” Nu was er geen informatie over rook en roetdeeltjes: ,,Vormen die een veiligheidsrisico? Ik ga er vanuit dat wij de resten zelf op kunnen ruimen, maar het zou helpen als hierover gecommuniceerd wordt met de inwoners van Werkhoven.”

Roel den Dikken vroeg de gemeente om meer openheid richting inwoners, juist omdat het al de derde keer is dat er aan de Hollende Wagenweg brand is gesticht. ,,Wat opvalt is de absolute stilte rond de verdachte hoek waar dit mogelijk vandaan kan komen. Dit is voedsel voor allerlei complottheorieën. Voor voor mogelijke onrust dus.”

TRAGISCH De gemeente gaf maandagmiddag informatie via een persbericht. Hierin noemt burgemeester Roland van Schelven het een tragische gebeurtenis voor de ondernemer, zijn familie en andere direct betrokkenen. ,,Het persoonlijke leed en de materiële schade zijn groot. Het is voor iedereen duidelijk dat het gebeurtenissen betreft die persoonlijk gericht zijn en er kennelijk sprake is van opzet.”

NIET SCHADELIJK De gemeente legt uit dat er bij de brand veel rook, asdeeltjes en roet zijn vrijgekomen in de omgeving van Werkhoven. Omwonenden is gevraagd hun ramen en deuren dicht te houden. De neergekomen asdeeltjes zijn zondag door brandweer en Omgevingsdienst onderzocht. Volgens de gemeente zijn deze niet schadelijk en kunnen zonder gevaar worden opgeruimd.

BURGEMEESTER ZIT ER BOVENOP De gemeente zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen en burgemeester Van Schelven is meerdere keren ter plaatse geweest. Hij heeft regelmatig contact met de politie, het openbaar ministerie en de brandweer over de branden, de veiligheid in de directe omgeving en het reeds eerder gestarte onderzoek naar de oorzaak van de brand. Ook is er contact met de direct getroffenen en andere inwoners uit de gemeente die zich zorgen maken.

GEAARDHEID Burgemeester Van Schelven: “We zijn de hulptroepen en politie dankbaar voor hun grootschalige inzet. De impact van de branden is groot, ook in de media is er veel aandacht voor. Hierin kwam het beeld naar voren dat de geaardheid van de getroffen ondernemer een mogelijke aanleiding zou kunnen zijn. Dat is natuurlijk buitengewoon onacceptabel. In onze gemeente is iedereen welkom, ongeacht geloofsovertuiging, huidskleur, seksuele geaardheid of politieke overtuiging. Maar laten we alsjeblieft niet vooruitlopen en voorbarige conclusies trekken. Ook wij willen, net als iedereen, opheldering over de toedracht van de branden en dat dader(s) worden opgepakt. De zaak krijgt de volle aandacht van de politie en het OM en wordt grondig onderzocht.”

UPDATE 't Groentje legde de vragen van Den Dikken voor aan de gemeente. De gemeente geeft hieronder een helder overzicht wat ze heeft gedaan om te communiceren met inwoners. Maandag is er gesproken met Roel den Dikken. De vraag of de gemeente inwoners van Werkhoven tijdens de brand actiever had moeten informeren over veiligheidsrisico's (zoals het dichthouden van ramen en deuren van de rooklucht, over de roetdeeltjes in de tuin, en of er gevaarlijke stoffen in het spel waren) moet eigenlijk aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) worden gesteld. De gemeente heeft via social media gecommuniceerd en vanaf 04.00 uur 's nachts de berichten van de Veiligheidsregio geretweet en verspreid. Dit is gebeurd door het crisispiket 24/7 en dat is conform afspraken tussen de gemeente en de VRU. Om 04.57 uur en 05.28 uur is getwitterd over overlast door rook en geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Als er over gevaarlijke stoffen had moeten worden gecommuniceerd in verband met veiligheidsrisico's, dan hadden de deskundigen van de VRU hierop geadviseerd. Dit was niet aan de orde, zo zegt de gemeentewoordvoerder. Zondag om 12.32 uur en 13.56 uur heeft de gemeente op haar eigen website nieuwsberichten geplaatst. Op maandag is er om 13.49 uur een update met een verklaring van de burgemeester geplaatst. Alle berichten zijn via social media verder verspreid en de verklaring van maandag is ook naar de media gestuurd. De berichten van zondag staan nu niet meer op de gemeentesite, omdat daar nu meer actuele informatie staat.  

Er is ook huis aan huis actie ondernomen om mensen te informeren. In de vroege ochtend van de brand is de Officier van Dienst Bevolkingszorg langsgegaan op locaties in Werkhoven waar minder zelfredzame inwoners wonen en daar te adviseren om ramen en deuren te sluiten in verband met rookoverlast.

Ook is er vanuit de gemeente op maandag een belrondje geweest om te informeren naar de onrust, en dat gaf geen aanleiding om bijvoorbeeld een bijeenkomst te organiseren.