• Kantorencomplex Rhijnhaeghe gaat plat voor woningbouw

    Kuun Jenniskens

Bouwplan Rhijnhaeghe gaat door, ook al vroeg het om draai van Liberalen

ODIJK Tijdens de raadsvergadering van 7 juni hebben P21 en De Liberalen voor het bestemmingsplan Rhijnhaeghe gestemd. Voor De Liberalen werd het lastig, zij trokken uiteindelijk een amendement in, dat vroeg om het gebouw niet hoger te maken dan vier bouwlagen. Het CDA stemde tegen en wil terug naar de tekentafel.

Kuun Jenniskens

Bij het indienen van het amendement om de bouw te beperken tot 4 woonlagen (14 meter) en dus het hoogteaccent van een 5e woonlaag te schrappen, had Frans Pouw (Liberalen) het college toegevoegd dat luisteren naar bewoners ook betekent dat je er iets mee moet doen. Pouw: ,,Bij dit plan is de inbreng van mensen groot geweest. Na een jaar lang hameren dat 4 bouwlagen toch echt 4 is, is het raar dat in dit stadium een amendement nodig is. Nu ineens komen er geluiden over de financiële haalbaarheid - dat blijkt plots een cruciale factor te zijn - maar daar gaan wij niet over, wij gaan over kaders. De harde euro's spelen wel degelijk een belangrijke rol. Maar wij mogen het daar niet over hebben. Dit moet dus beter kunnen, zowel qua proces als qua inhoud.”

Jeroen Sterk (P21) verdedigde het bouwplan met 91 woningen, door te zeggen dat het veel inwoners van Bunnik blij gaat maken. ,,Het is een mooie plek met voorzieningen om hoek en vlakbij uitvalswegen en de stad. Dus een compliment voor het college. Hier komen veel ambities van het college en van P21 samen. Ook is duurzaamheid (gasloos) goed geborgd en komt er 30 procent sociale woningbouw en middenhuur in. Er komt openbaar speelgroen op een voorheen particuliere parkeerplaats. Het is dus niet slechts een geldkwestie.”


Erika Spil zei dat is vastgelegd dat de 5e bouwlaag terugspringend wordt gebouwd. Het amendement ontraadde ze met klem: ,,We begrijpen dat het een zwaarwegend punt is, maar voor projectontwikkelaar Sustay is het een breekpunt. Als college vinden we het risico dat er niet wordt gebouwd vanwege dit amendement, echt te groot.”

Na een lange schorsing zei Pouw: ,,Dit valt ons niet eenvoudig. Maar de Liberalen kiezen voor bouwen, dat weegt voor ons toch zwaarder. Daarom trekken we het amendement in. We betreuren het erg dat er pas zo laat in het proces duidelijkheid komt over financiële haalbaarheid.”

Leny Visser: ,,Wij kunnen deze logica niet volgen. Wij stellen hier een bestemmingsplan vast. Dit is een merkwaardige wending en in strijd met wat u eerder heeft gezegd.” Hein Hoitink verdedigde de draai van De Liberalen: ,,Wij kiezen voor betaalbare woningen en een vitaal dorp. Het CDA kiest voor een bestemmingsplan en een nieuwe procedure - op deze manier gebeurt er 2 tot 3 jaar niks.”
Het CDA stemde tegen: ,,Wij vinden het gebouw te hoog, te gesloten en te dicht langs de rand. Het geeft teveel verlies van beeldbepalend groen, en het sluit te weinig aan op wat inwoners ons hebben meegegeven bij de Strategische Agenda. Wij zien als enige mogelijkheid; teruggaan naar de tekentafel.”